Nå settes flertallet på politisk prøve

Den økonomiske situasjonen er i ferd med å gjøre «Ola rådmann» til «Ola rådvill», skriver kommentator Johan Prestvik.

SYRETEST: Flertallet i Lenvanger får nå testet samarbeidet og viljen til å følge samarbeidsavtalen som ble undertegnet i fjor, etter at kommunesdirektør Ola Stene la fram dystre tall og et forslag om å endre skolestrukturen onsdag denne uka.. På bildet undertegner Magne Nydal (KrF), Geir Tore Persøy (Frp), Nina Bakken Bye (H) og Anita Ravlo Sand (Sp) sin felles samarbeidsavtale for de neste fire årene.   Foto: Berit Buran Juul

Meninger

Onsdag detonerte kommunedirektør Ola Stene i Levanger en liten bombe. Under et møte i administrasjonsutvalget, som består av formannskapet og tillitsvalgte i kommunen, lanserte Stene forslaget om å gjøre nye endringer i skolestrukturen: Legge ned barneskolen på Ekne, grenda til ordfører Anita Ravlo Sand, flytte ungdomsskoleelevene fra Åsen til en ny ungdomsskole på Skogn, gjøre omrokeringer på Skogn – samt å gjøre noe med skolekretsgrensene andre steder i kommunen for ikke å sprenge en allerede stappfull ungdomsskole på Røstad.

Styrer mot stupet, men flertallet vil trolig ikke røre skolene

Kommunedirektør Ola Stene har gitt klar beskjed om at det er nødvendig å iverksette sparetiltak som vil smerte. – Selvsagt er det behov for kutt, men vi holder oss til valgprogrammet på skolestrukturen, sier Asbjørn Brustad, gruppeleder for Senterpartiet.

Brannfakkel fra kommunedirektøren: Åsen-elever til ny ungdomsskole i Skogn - Ekne skole legges ned

Administrasjonsutvalget fikk kontroversielt 2012-forslag om skoleendringer på bordet.


Det er ofte kommuneledelsens «quick fix» å slå sammen og legge ned. Alle som har utviklet antenner for konflikter, vet at imidlertid nedleggelser av skoler er noe som får fram engasjement og sinne. Men det som gjør Stenes manøver så omstridt, er at det rådende flertallet har en felles samarbeidserklæring som sier at «Skolestrukturen skal ligge fast». Det er derfor mulig å tenke seg til at flertallet oppfatter Stenes forslag som en provokasjon. Stene gjorde det samme også i forrige periode, da han foreslo økning i eiendomsskatten for å øke kommunens inntekter – til tross for at flertallet hadde gått til valg på at skatten ikke skulle økes.

Kommunene ble tvunget til å spare seks milliarder i fjor – må fortsatt spare mer

Kommune-Norge effektiviserte og iverksatte sparetiltak for rundt seks milliarder kroner i sine opprinnelige budsjett for 2020. Og nå varsles det nye innsparingsrunder.

Slik er avtalen om samarbeid i sin helhet

Sp, Høyre, KrF og Frp har undertegnet avtale om samarbeid i kommende perioden. Her er avtalen i sin helhet.


Dette får fram utfordringene med en utvannet formannskapsmodell, som stadig nærmer seg en hybrid med parlamentarismen. Vi omtaler flertallet som posisjonen, og mindretallet som opposisjonen, selv om det formelt er helt feil. Flertallet i Levanger har signert en samarbeidsavtale, som på sett og vis blir en politisk plattform, men som ikke fungerer som et styringsverktøy for den administrative ledelsen. For det er ikke gjort et vedtak om å følge den i kommunestyret. Dermed står Stene fritt til å foreslå å legge ned grendeskolen i bygda til ordføreren, uten at han kan kalles hverken døv eller blind. For det er kommunedirektørens plikt å komme med forslag som gjør at kommunen holder sine budsjetter.


Vil ha 300.000 kr til å rekruttere ny kommunedirektør

Arbeidet med å rekruttere ny kommunedirektør i Levanger bør igangsettes så raskt som mulig, står det i et saksframlegg til formannskapet.


Politikerne i Levanger har imidlertid forkastet mange av Stenes forslag til innsparinger de senere årene. Både skolestruktur og økt eiendomsskatt har vært foreslått tidligere, sentralkjøkken har vært en politisk sak i en årrekke, profitt på salg av boligtomter har vært vurdert og nedleggelse av bassenget på Skogn har vært foreslått tappet for vann. Kommunedirektørens jobb er å foreslå de grepene han mener er det faglig og økonomisk beste for kommunen. Men i løpet av de siste årene er de faglige rådene blitt kraftig kritisert, og det har delvis vært tøff temperatur i kommunestyret. Men det er lettere å være politiker som ikke vil gjøre upopulære kutt, enn den som må komme opp med nye alternativer hver gang.

Nå framstår «Ola rådmann» – som nå leder kommunen på ett års oppsigelse – derfor som «Ola rådvill». Dermed kommer gamle forslag opp på nytt. Nylig ba han om å bruke eksterne konsulenter for å hjelpe til med å få orden på økonomien i helse og omsorgstjenestene, fordi kommunens ansatte var tom for ideer. Her har kommunen egentlig tatt de strukturelle grepene som skulle gi innsparing, men nå er de økonomiske problemene større enn noen gang. Nå må det nye innsparinger til.


Pusser opp og øker ledertettheten for å få bukt med høyt sykefravær

Nesten hver femte ansatt var borte fra jobben ved bofellesskapet på grunn sykdom i fjor. Nå har kommunen iverksatt flere grep for å få ned sykefraværet.


Stene viser mot når han i sitt siste år som kommunedirektør gir det politiske flertallet nok en liste med upopulære kutt i fanget. Det er nå vi får se hva flertallets samarbeidsavtale egentlig er verdt, og hvorvidt det er mulig å levere hva de har lovet – både hverandre og sine velgere gjennom dette dokumentet. Og om det er mulig å etterleve punktet om ansvarlig og langsiktig styring av kommuneøkonomien, å vike på punktene om eiendomsskatt og aktiv distriktspolitikk.

Et mulig scenario er at kommunestyret sender deler av kommunedirektørens kuttliste i retur, med beskjed om å komme opp med noe annet. Det blir imidlertid en for enkel tilnærming. Når de økonomiske problemene tårner seg opp, trengs det politiske løsninger – ikke ansvarsfraskrivelse. Å få orden på økonomien er også et politisk ansvar. Det blir derfor spennende å se hvordan ordfører Sand og flertallet angriper Stenes forslag. Å tro at grendeskoler ryker på hennes vakt, er en nær umulig tanke. Så spørs det hvilke alternativer politikerne har.


Ola Stene har varslet sin avgang etter 21 år

Kommunedirektør Ola Stene har nettopp meddelt kommunestyret i Levanger at han gir seg.