Kommunens PR-juks

Meninger

Levanger kommune er i full gang med å annonsere at det kommer ledige boligtomter i Kjønstadmarka 3 ut for salg denne måneden. Over 150 boenheter skal bygges. Vi kan være enige med kommunen i at det er vakkert her, og det er ingen tvil om at etterspørselen etter boliger tilsier at utbyggingen i dette området har vært en suksess så langt.

Men hvis man leser annonseteksten litt nøye, ser man at kommunen lokker med både nærhet til sjø og friluftsområder. Det høres jo forlokkende ut. At det meste av strandsonen på Levangernesset er privatisert nevnes ikke. Og at friluftsområdet planlegges nedbygd, kommer heller ikke fram av annonsene.

For den nærheten til friluftsområder som kommunen lokker med, kan vel neppe være noe annet sted enn skogen som ligger som en grønn oase på toppen av Kjønstadmarka. Hvor det i år hekket 36 ulike fuglearter, og hvor sykkelstiene går på kryss og tvers, hvor barnehagebarn har løpt og lekt i over 20 år og hvor det ligger kulturminner og truede plantearter. Kjønstadmarka 3 ligger definitivt i nærheten av denne skogen som kommunen lokker med, et lite steinkast unna, faktisk. En aldri så liten turperle midt mellom hundrevis av boliger på Nesset.

Men bak denne idyllen kan det se ut som kommunen har glemt sin egen områdeplan, og sitt eget påstartede arbeid med å regulere en fjerde utbygging i Kjønstadmarka. En reguleringsplan som vil bygge ned store deler av skogen, stiene og fuglehekkeområdene. Den påviste gravhaugen er naturlig nok bevart, men skogen som friluftsområde vil definitivt miste sin verdi hvis den blir erstattet med eneboliger, rekkehus eller leilighetsblokker. Minimum 60 boenheter, krever fylkesmannen for å tillate bygging i et så verdifullt område. Gapahuken som Espira Gjemble barnehage har brukt siden 1990-tallet ligger noen få meter fra byggeområdet, og de mange barnetråkkene planlegges erstattet med asfalt og gatelys.

Mange nessebygg har nå fått øynene opp for kommunens arbeid med å bygge ned Kjønstadskogen, etter at kommunestyret i slutten av april vedtok å framskynde reguleringen – som en del av en budsjettjustering. Mange av dagens politikere var ikke med den gangen området ble regulert til boligformål, og ikke alle kjenner skogens mange kvaliteter heller. Derfor har beboerne i Kjønstadmarka, og andre som ønsker å bevare skogen, invitert politikerne på omvisning i området.

I løpet av de siste månedene har stadig flere i samfunnet fått øynene opp for hvilken verdi lokale turmål har for folkehelsen og for stedet man bor. Ti på topp-turer er vel og bra, men i et miljø- og helseperspektiv er det å ha gode turområder i nærheten av der man bor enda viktigere. Å bygge ned et viktig turmål for barnefamilier syklister og mosjonister, i bytte mot enda flere boliger som vil ha behov for grønne friområder rundt seg, er både paradoksalt og svært uheldig.

Det er også andre ting som har utviklet seg de siste ti årene, siden området ble regulert. Sykkelbyen Levanger er i ferd med å bli bilbyen. Kirkegata har mer trafikk enn E6. Kjønstadmarka ligger fire kilometer unna sentrum. Den ferske reisevaneundersøkelsen som er gjort i prosjektet Innherredsbyen, viser at over 80 prosent av all transport over tre kilometer foregår med bil. Ergo vil Kjønstadmarka 3 alene bidra med kraftig trafikkøkning forbi Nesheim skole, forbi Gjemblekorsen, ned Staupslia, over Sundbrua og gjennom Levanger sentrum. Alle de fire områdene bør få det til å blinke røde varsellamper for den som har litt kjennskap til kommunens trafikksikkerhetsutvalgs bekymringer de senere årene. Er det da hensiktsmessig å tilføre de pressede veiene enda mer biltrafikk, gjennom ytterligere en utbygging?

Levanger har med de fire byggetrinnene Kjønstadmarka lagt til rette for over 300 boenheter, uten at infrastrukturen er i nærheten av å være tilpasset en slik vekst. I tillegg har man heller ikke tatt hensyn til at så mange mennesker også trenger lokale friluftsområder å ferdes i. Gode boområder krever gode friområder. Å lokke med det i det ene byggetrinnet, og bygge det ned i det neste, faller ikke bare på sin egen urimelighet. Det er juks, og fører tomtekjøpere bak lyset. Men det er ikke for sent å rette det opp. Det er bare å regulere hele Kjønstadskogen som friområde.

Aksjonen Bevar KjønstadmarkaMassiv motstand mot ny utbygging: – Vi har benyttet dette friområdet i 24 år. Vi er her tre til fire dager i uka.

Espira Gjemble barnehage bruker skogen i Kjønstadmarka flere dager i uka. Nå frykter styrer Liv Eriksen Skjerve at byggetrinn 4 av Kjønstadmarka vil føre til at barnehagen må trekke seg ut av området. Også velforeningen i området er skeptisk til ytterligere utbygging.