Innlegg:

Denne saken er for stor for barnslig, lokal partipolitikk

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) var på besøk hos Verdalskalk i Tromsdalen i forrige uke. Her i samtale med sprengningsleder Terje Minsaas og lærlingene Maja Lagesen og Magnus Brattli.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Rørende å se minister Linda Hofstad Hellelands omtanke for verdalssamfunnet, verdiskaping og industripolitikk, nå når Høyre nettopp har blitt tvunget (ikke frivillig) av opposisjonen i Stortinget til å vedta tidenes redningspakke for offshorenæringen langs norskekysten, medregnet Kværner Verdal.

Høyres industripolitikk har i alle tider gått ut på å selge ut alt av verdiskaping til noen få private aktører, i beste fall bosatt på det sentrale Østlandet, om ikke til utlandet. En må her ha friskt i minne at om Høyre hadde fått det som de hadde villet, dette har vært programfestet i Høyre, da hadde Equinor (Statoil), Hydro (med Yara), Telenor, Kongsberg alle de store norske ledende industrilokomotiv og vannkraften for lengst vært privatisert og solgt. Hva hadde vi hatt igjen av industri og verdiskaping i Norge da?

Hvilke verdier blir igjen i Verdal utenom arbeidsplasser om jeg tør spørre, hvilke formuer bygges i Verdal av denne virksomheten på den unike mineralforekomsten? Hvor mye skatter disse selskapene til Verdal kommune, lite og ingen ting? Blir Verdal kommune rik?

Å koble tilskudd/finansiering av gang- og sykkelveg og lokal industripolitikk, er et underlig samrøre som lett kan skape uheldige koblinger og bindinger vi helst ikke vil ha i velutviklede demokratier.

Det er ikke det det dreier seg om, Verdalskalk vil med alle alternativer få mer enn nok forutsigbarhet for sin virksomhet i Tromsdalen og Verdal. Her argumenteres det fra konsernsjef Hanne Markussen Eek i Franzefoss Minerals AS med transportbånd som angivelig skal nedbetales over 100 år eller mer, skal tro om dette transportbåndet har så lang levetid … Kanskje toppen 20-30 år skulle jeg tro.Det kommer heller for meg at det mest handler om å sikre seg en eksklusiv rettighet til en av Europas største kalkresurser, og den reneste, til nærmest evig tid (800-900 år med dagens uttaksmengde), også for at eventuelt andre ikke skal kunne komme til. Arbeidsplassene kommer heller på ingen måte til å forsvinne, for det finnes nok av andre seriøse selskaper som også gjerne vil komme hit til Tromsdalen og drive kalkvirksomhet, Verdal kommune har til og med avvist andre aktører å slippe til (Hustadmarmor AS) for noen år tilbake, som til og med tilbød seg å drive underjordisk (i tunell), så hvilken industripolitikk er det de snakker om.

Denne saken er for stor for barnslig lokal partipolitikk, her må samtlige politiske partier og folkevalgte politikere i Verdal gå i seg selv, og på selvstendig grunnlag gjøre seg opp en mening om hva som er best for Verdal kommune og Verdals befolkning for fremtiden.


Ministeren sier hun er skremt over Ap, som hun mener ikke vil sikre vanlige folk arbeid lenger

Distrikts- og digitalminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun skremt over Ap, som hun mener ikke lenger er garantisten for å sikre vanlige folk arbeid.


Skal de folkevalgte i Verdal også i fremtiden få ha ei hånd på rattet, eller skal vi nå gi i fra oss retten til at fremtidige generasjoner folkevalgt i Verdal skal få ha ei hånd på rattet med utviklingen i Tromsdalen, eller skal vi stole blindt på en privat tysk/norsk industriaktør?

Dette er aktører som til nå har produsert noe sånt som en 1500-1600 sider med rapporter og saksdokumenter vedrørende saken, hvordan skal lokalbefolkning og lokalsamfunn kunne ta opp denne kampen om kommune og fylke ikke gjør jobben sin og ivaretar lokalsamfunnet, skal det være slik at det er den som har best råd til å leie inn konsulenter og konsulentbyråer og produserer flest sider rapporter som når frem med sitt syn, selv om fornuften sier noe annet?


Nå skal Tromsdalens fremtid avgjøres

Allerede i 2013 varslet Verdalskalk at de ønsket en ny reguleringsplan for kalkbruddet i Tromsdalen. I løpet av juni kan den bli avgjort.


Til Verdal senterparti: Det er bra at dere også vil være et seriøst industriparti, men i denne saken har og vil bedriften få all den forutsigbarhet den trenger, uten at det trenger å innebære for 100-900 år (andre pukkverk i kommunen får for 10 år av gangen), plan og bygningsloven angir også 10-20 år som maksimal anbefalt lengde på slike planer, her er det enda mer enn tilstrekkelig med tid til å ha flere tanker i hodet samtidig, og i tillegg lokalpolitisk medvirkning og styringsrett i fremtiden også.

Åge Kvernmo