En vekker fra Datatilsynet

Datatilsynet konkluderer med at personvernet trumfer myndighetenes smittevernhensyn. Det er gledelig, mener Trønder-Avisa.
Meninger

Før helga sendte Datatilsynet et varsel til Folkehelseinstituttet om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger, samlet inn gjennom den omdiskuterte og kritiserte Smittestopp-appen. Tilsynet reagerer på bruken av GPS-sporing av brukerne av appen, som gjør at myndighetene sitter på opplysninger som overvåker bevegelsesmønsteret til folk – og hvem de er i kontakt med. I et smittevernhensyn er det plausible forklaringer for at dette er nødvendig, men Datatilsynet har konkludert med at smittevernhensynet ikke oppveier de negative sidene dette har for personvernet.Folkehelseinstituttet kom mandag fram til at det velger å stoppe videre innsamling av data, samt slette all data som allerede er samlet inn gjennom appen. Dermed legges arbeidet med å kartlegge smittespredningen, gjennom å samle data om folks bevegelser via mobiltelefoner, på pause. FHI-direktør Camillas Stoltenberg sier til instituttets egne hjemmesider at varselet fra Datatilsynet bidrar til dårligere kontroll over smittespredningen i Norge. Det kan hun ha rett i. Men det er prisen vi må betale for ikke å la oss overvåke av myndighetene.

Flere nasjoner har valgt ulike metoder for å kartlegge folks bevegelser og smittespredningen. Sør-Korea er blitt løftet fram som en nasjon som har klart å holde kontroll på smitten gjennom aktiv og digital smittesporing, ved regelrett mobilovervåkning av sine innbyggere. I Russland, som lenge ikke ville vedkjenne seg at landet var særlig rammet av koronasmitte, blir potensielle smittede innbyggerne nå bedt om å dokumentere at de faktisk holder seg hjemme – ved å sende inn selfier av seg selv flere ganger om dagen, når appen ber om det. Dette kan også skje midt på natten. Dersom dette ikke blir fulgt opp innen angitt tidsfrist, vanker det bøter.


Har du lastet ned Smittestopp-appen? Slik velger disse trønderske profilene å gjøre det:

«Jeg liker ikke overvåking og brudd på personvern, men dette er en unntakstilstand.»


Store globale kriser skaper frykt, som gjør at mange føyer seg for statlige restriksjoner. Det ser vi også her i landet, hvor det har vært stor oppslutning om de mange og strenge tiltakene som er blitt iverksatt siden 12. mars. Et av de viktigste suksesskriteriene har vært at tiltak har vært basert på tillit, enten det dreier seg om hytteforbud eller karantenetid. Men ett sted må grensen gå. Å bruke krisetider til å skaffe seg kontroll over folks bevegelser, som griper inn i folks personvern, er det grunn til å advare mot. Derfor er det gledelig at Datatilsynet har landet en slik konklusjon.


Erna Solberg laster selv ned Smittestopp-appen

Statsminister Erna Solberg (H) lover at data fra appen Smittestopp under ingen omstendighet skal brukes til andre formål enn sporing og varsling.

Smitteappen lanseres - se pressekonferansen her

Se regjeringens daglige pressekonferanse. Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) stiller.