Innlegg:

Tomme parkeringsplasser på Stiklestad?

– HELDIG: Tenk så heldig jeg er, som jobber ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK), sannsynligvis den mest debatterte arbeidsplassen på Innherred, skriver Lars B. Hellem i dette debattinnlegget.  Foto: Privat

Meninger

Tenk så heldig jeg er, som jobber ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK), sannsynligvis den mest debatterte arbeidsplassen på Innherred. Det engasjementet som er knyttet til Stiklestad og SNK, er både viktig og interessant. Likevel registrer jeg mange debattinnlegg, kronikker eller kommentarer fra journalister, som bærer preg av mangel på kunnskap og fakta. Enhver debatt står seg best om det er interesse for, og vilje til å sette seg inn i hva som gjøres på Stiklestad.

Har alle direktører og ansatte mislyktes? Finnes det snev av olavsformidling? Har spelet utviklet seg? Er parkeringsplassen tom 11 måneder i året? Ivaretar vi olavsarven?

Så hva gjør vi på Stiklestad?

SNK har utvidet/utviklet området og fått lagt om veger, slik at vi i dag har en av landets beste arena for formidling av olavsarv. All aktivitet knyttet til middelaldergården Stiklastadir er olavsformidling. Her formidler vi historier om Vikingkongen Olav, kristenkongen Olav og overgangen til det Norge vi ser i dag, konsekvensene av Olavs død på Stiklestad, altså arven etter Olav. Vi formidler også tradisjonelt bygghandverk, i tett samarbeid med NTNU. Den immaterielle kulturarven ivaretas på en fantastisk måte i disse omgivelsene. Slik formidling foregår mange ganger i uka, gjennom hele året, til skoleklasser, studenter, kurs- og konferansegjester, grupper og privatpersoner.

SNK har ca. 10 produksjoner innen Den kulturelle skolesekken (DKS), hvorav fem produksjoner er formidling av olavsarv. Historieformidling som formidles til over tusen skolebarn og studenter hvert år. I vår kunne vi ikke ta imot skoleklasser, men tok en rask beslutning om at de elevene som ikke kunne komme til oss likevel skulle få formidlet det som var planlagt. Vi valgte å lage digitale versjoner for de kommunene som måtte ønske det. Dette spredte seg til flere museum i landet og responsen var veldig bra.

SNK har tatt initiativ til, og er i førersetet, når det gjelder Nasjonaljubileet i 2030. Gjennom den jobben som er gjort ved SNK, har hele landet blitt med på et løp frem mot 2030. Hvert år frem mot 2030 arrangeres det mange ulike 1000-årsmarkeringer i hele Norge. Alle i samarbeid med SNK.

SNK har etablert Talerstolen Stiklestad, som er navnet på SNKs samfunnsdialogsatsning. Målet med Talerstolen er å gjøre dagens Stiklestad til en arena for bred samfunnsdialog, et sted hvor man diskuterer fortid, nåtid og fremtid og båndene mellom dem. Talerstolen Stiklestad er i stadig utvikling og vil få en enda mer markant plass i virksomheten frem mot nasjonaljubileet i 2030. SNK vil utforske ulike typer samfunnsdialog og invitere stadig nye stemmer til å bruke talerstolen. Et viktig satsningsområde er «Ungdommens talerstol».


Enige om nye SNK-utredninger: – Dette er en merkelig sak

Fylkestinget er enige om nye utredninger om Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Fram til desember skal eierfordeling i nåværende SNK, samt eventuell overføring til andre konsoliderte museer utredes nærmere.


SNK har tatt store løft og lagt til rette for en stadig utvikling av Spelet om Heilag Olav, blant annet bygget orkestergrav under scenen, med plass til fullt symfoniorkester, et kraftig kostymeløft er gjort, samt spennende år med nattspel. Jeg registrerer at flere er kritisk til at regissører har for stor kunstnerisk frihet. Det er alltid regissøren som er den kunstneriske lederen i en produksjon, sånn har det alltid vært. Heldigvis er det mange som mener noe om spelet, noe som er en styrke for produktet. Jeg mener publikumssvikten ikke kan reflekteres gjennom kvaliteten av spelet de siste årene. Innen kunst og teater er det ikke alltid at kvaliteten speiles gjennom publikumstall. Jeg er veldig glad for den utvikling som har vært, med regissører som etter min mening har løftet spelet. Dette er ikke et innlegg om hvilket år var best, forsto regissøren noe i det hele tatt, avkristning, for mye kristendom osv. Den debatten kjøres ofte, og i mange fora uansett, og holder liv i interessen for spelet og Stiklestad. Jeg ser også frem til 2021, med nok et spel, diskusjoner og olavsformidling.

SNK har fra april 2020 en ny struktur på plass, slik at vi er rustet til å være et enda bedre konsolidert museum, hvor olavsarven alltid vil ha en stor og betydningsfull plass. Avslutningsvis vil jeg nevne at en fagjury i Norges museumsforbund, kåret SNK til et av landets tre beste museum i 2018.

Museumsforbundets begrunnelse oppsummerer godt jobben vi gjør på Stiklestad:

«Slaget på Stiklestad er nasjonshistorie, og Spelet om Heilag Olav en årviss begivenhet som utspiller seg ved de tre kirkene. Formidlingen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter bygger på vissheten om at de «politiske, kulturelle og åndelige dimensjonene» ved «olavsarven» har en helt særskilt gjenklang i dagens samfunn. Med sagaenes livskraft og den historiske beredskapen som virkemidler, bygges kompetanse innen demokratiske prosesser, bred kunnskapsformidling og inkludering i lokal og internasjonal forstand. Ungdommens talerstol og samarbeidet med Falstad om «Se meg!», der flyktninger deler personlige fortellinger om identitet, minner og tilhørighet, er eksempler på dette.

Vektleggingen av ønsket om og oppmuntringen til dialog viser at Stiklestad Nasjonale Kultursenter utfordrer og stiller krav til seg selv og sine besøkende. Det forplikter å inkludere og engasjere publikum. Ambisjonene for de ulike avdelingene fram mot tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030 bærer bud om en institusjon som med historien som våpen brenner for vår felles framtid».


Vil vurdere å ta Stiklestad ut av SNK

Verdalspolitikerne vil undersøke om det er mer hensiktsmessig å drifte Stiklestad løsrevet, som Falstadsenteret, og ikke som konsolidert museum.


Dette er noe av det som gjør meg utrolig stolt av å jobbe som museumsformidler på Stiklestad. Sammen med alle kollegaer, som daglig tar imot gjester på museet, er det godt å se at parkeringsplassen aldri er tom.

Jeg ønsker alle en god sommer og velkommen til Stiklestad.

Lars Børre Hallem, tillitsvalgt i SNK, avdeling Stiklestad