Partiene må se Namdalen

Meninger

Fredag ble det kjent at Arild Grande ikke tar gjenvalg til Stortinget fra Nord-Trøndelag. Ved utgangen av valgperioden har 42-åringen sittet 16 år i nasjonalforsamlingen, brorparten av sitt voksne liv, og listen over sittende representanter med lengre erfaring er ganske kort.

Den positive organisten fra Ytterøy har vært dyktig til å holde kontakten med sitt hjemfylke og sin partiorganisasjon, og til å løfte fram nordtrønderske utfordringer i Oslo. Særlig etter at han tok sete i arbeids- og sosialkomiteen i 2017 har han også vært en tydelig stemme i nasjonal politikk. Det er ikke overraskende om han fortsatt kommer til å prege samfunnsdebatten.

Grandes avgang åpner for nye kandidater. Vi skal ikke legge oss borti hvilket navn Arbeiderpartiet velger, men vi vil minne både Ap og andre partier om viktigheten av å se hele valgregionen. Etter at Susanne Bratli og Lars Peder Brekk forsvant ut i 2013, har ikke Namdalen hatt representasjon på Stortinget. Det er en stor svakhet for Nord-Trøndelag at alle dagens fem representanter er bosatt i de tre største kommunene: Elin Agdestein og André N. Skjelstad i Steinkjer, Marit Arnstad og Ingvild Kjerkol i Stjørdal og Grande i Levanger.


Grande har bestemt seg – er ferdig som rikspolitiker

Etter valget neste høst er Arild Grande (Ap) ferdig som stortingspolitiker. Nå ønsker han å gi stafettpinnen videre, samtidig som han vil skaffe seg bredere erfaring fra arbeidslivet.


Namdalen består av 10 kommuner, spredt over 11.800 kvadratkilometer. Det er over halve arealet i gamle Nord-Trøndelag, og over en firedel av arealet i Trøndelag. Befolkningen er riktignok «bare» 35.000, men selv matematisk burde dette være nok til å være representert på Stortinget.

Politisk er Namdalen en av de viktigste regionene i hele Norge. Landets største oppdrettskommune, Nærøysund, ligger der. Regionen er slagmark for nesten alle debatter om naturressurser som preger rikspolitikken, det være seg havbruk, vindkraft, rovdyr, mineraler, eller landbruk. Namdalen har begge ytterkantene: En kyst i kraftig vekst og et innland med demografiutfordringer.

Namdalen er blant landets viktigste regioner når det kommer til hele konseptet distriktspolitikk. Det er ingen selvfølge med et velfungerende sykehus i Namsos, at offentlige penger brukes på relativt lite trafikkerte veger gjennom Namsskogan eller at det jevnlig lander fly i Rørvik. Alt dette krever at man tar aktive politiske valg, og fatter beslutninger hvor også andre forhold enn økonomi teller. Det vil styrke den distriktspolitiske debatten om en stemme fra Namdal velges inn.