(Trønderdebatt)

Mandag 9. august slapp FNs klimapanel en rapport som viser at de menneskeskapte klimaendringene fører til mer ekstremvær, og at det må skje noe raskt for at vi skal klare å snu denne trenden.

Denne internasjonale dugnaden skal selvfølgelig Norge ta del i, og vi skal være i førersete for å gjennomføre klimatiltak som monner, som tar den norske naturen i bruk, og faktisk utnytter de naturressursene som vi er så rike på i Norge.

Midt i denne klimadebatten virker det dog som om noen partier glemmer noen helt vesentlige ting.

 1. Vi bor i et land med lange avstander, og det bor folk i alle kriker og kroker av landet vårt.
 2. Det føres en klimapolitikk som øker de sosiale forskjellene mellom folk, spesielt mellom by og bygd.
 3. Det innføres avgifter over en lav sko, som rammer noe helt forferdelig skjevt.

Regjeringen med Venstre i spissen har innført avgifter som ikke tenker på at det faktisk er lange avstander i dette landet, og som spesielt rammer mennesker som bor på steder der de er enten avhengige av bil eller fly for å forflytte seg. Det er faktisk ikke slik at vi alle sammen har tilgang på en metrobuss eller trikk rett utenfor inngangsdøra vår.

Les også

Sp er ute å kjøre når de truer med å svekke byene

Det er kjempebra at det settes fokus på viktige klimatiltak i norske storbyer, men det må det også settes fokus på i resten av landet. Her har regjeringen sviktet alvorlig.

Senterpartiet skal føre en ansvarlig og langsiktig klimapolitikk som utjevner sosiale forskjeller, samtidig som vi omstiller norsk industri, næringsliv, transport, turisme og landbruk slik at vi får ned klimagassutslippene.

Her er noen konkrete eksempler på dette:

 • Et CO2-fond for næringslivets transporter der næringslivet kan bruke pengene som innbetales til å omstille til mer klimavennlig transport.
 • Økt satsing på skogbruk og treplanting for å binde mer CO2. I dette landet er vi så rike på skog at satsing på skog vil være et stort løft i klimakampen.
 • Nei til å øke drivstoffavgiftene med noen tiører. Klimagevinsten av økningen er svært begrenset og avgiften rammer sosialt og geografisk feil. Vi må øke satsingen på elbiler, og Senterpartiet foreslår å bygge 10 000 nye elbil-ladere i Norge innen 2030.
 • Bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler (el, hydrogen og biogass).
 • Satse på utbygging av havvind.
 • Hjelpe olje og gass industrien slik at det skapes nye grønne arbeidsplasser, og forvalte rikdommen vår på en ansvarlig og jordnær måte.
 • Den norske nasjonalstaten skal hjelpe og yte støtte til norske kommuner og fylkeskommuner i klimaomstillingen

Men dette er ikke nok. Vi har også et ansvar for å legge press på land som Kina og Russland for at de skal få ned sine klimagassutslipp. Det internasjonale samfunnet må gjøre dette med hard hånd, og legge Paris- avtalen til grunn for et internasjonalt løft slik at vi får snudd denne trenden. Vi har bare en klode, og da må vi tenke med hodet.

Les også

Skal Norge bli nasjonenes svar på Kodak?

Norge er et av verdens rikeste land, og som nevnt tidligere er det vårt ansvar å forvalte denne rikdommen på en god måte. Å legge ned oljeproduksjonen så og si over natta er direkte uansvarlig, og fører til at flere tusen norske arbeidsplasser går tapt. Vi er nødt til å spille på lag med industrien, og sørge for å utvikle ny teknologi og klimasmarte arbeidsplasser som fører til at overgangen fra olje og gass blir så god som mulig. Dette er en fellesdugnad, da må vi spille på lag med arbeidere og industri.

Sist men ikke minst vil jeg nevne norsk landbruk som en stor drivkraft for å få igjennom det grønne skiftet. Jeg tør å påstå at norske bønder kanskje driver verdens mest miljøvennlige landbruk, og da er det viktig at vi fortsetter å utvikle ny landbruksteknologi, samtidig som vi gir bonden den lønna og de subsidiene som de trenger for å være med i det grønne skiftet. Det koster selvsagt penger, men det har vi jaggu råa til å gjøre.

Vi skylder den norske bonden såpass mye, og da skal det være en forutsetning at vi kjøper norsk kjøtt, melk, ost, grønnsaker og lista fortsetter. Å handle norsk er klimavennlig, og det skaper arbeidsplasser.

Når Miljøpartiet De Grønne gjør den norske kua til klimaet sin hovedfiende, vil vi i Senterpartiet spille på lag med den norske kua. En mer klimavennlig ku finnes knapt.

 • Ja til et grønt skifte
 • Ja til å ta hele landet i bruk
 • Ja til at by og bygd spiller på samme lag
 • Ja til et felles internasjonalt klimaløft
 • Ja til den norske bonden og den norske kua!

Den store Trønderdebatten: Høy temperatur i Trønderdebatts klimaoppgjør.