Millionene renner ut av Dampsaga Bad: Nå skal byggeskandalen granskes

VIL GRANSKE: Leder av kontrollutvalget i Steinkjer kommune, May Britt Lagesen, sier det er for mye som er uklart rundt Dampsaga Bad AS, som kommunen eier. Nå skal selskapet granskes i en forvaltningsrevisjon, der håper Lagesen å få svar på flere av spørsmålene som utvalget ikke har fått besvart.

VIL GRANSKE: Leder av kontrollutvalget i Steinkjer kommune, May Britt Lagesen, sier det er for mye som er uklart rundt Dampsaga Bad AS, som kommunen eier. Nå skal selskapet granskes i en forvaltningsrevisjon, der håper Lagesen å få svar på flere av spørsmålene som utvalget ikke har fått besvart. Foto:

Kontrollutvalget i Steinkjer er alvorlig bekymret over situasjonen i Dampsaga Bad AS, og bestiller en gransking av selskapet og hendelsesforløpet som har ført til at bassenget må renoveres for flere titalls millioner.

DEL

STEINKJER: Ordinært ville Dampsaga Bad AS hatt omtrent 10 millioner i inntekt fra mars til desember. I år har de 0. Samtidig må det kostes på flere titalls millioner i renovering og oppussing av badet.

Samtidig er det avdekket fuktskader i tak og vegger på gymmen som ble bygd i 2011. Dette fører til at ikke bare bassenget må holde stengt, men hele anlegget.

Trønder-Avisa har ved flere anledninger omtalt hvordan nye skader har blitt avdekket, og kostnadsestimatene har økt i takt. Fram til nå er det blant annet brukt nærmere 8 millioner på å reparere sklietårnet, som sto nytt i 2015.

Onsdag i forrige uke vedtok kontrollutvalget i Steinkjer å gjennomføre en gransking av Dampsaga Bad AS. I kontrollutvalgsmøtet fikk de en orientering om situasjonen i selskapet, men ifølge leder av kontrollutvalget var det mange ubesvarte spørsmål, som de nå håper å få svar på en granskingsrapport fra Revisjon Midt-Norge.

Steinkjer-elever må til Follafoss for å lære seg å svømme

Vil ha oversikt

– Vi ba i utgangspunktet om å få en orientering om saken, og det er ingen tvil om at dette oppleves som en sak med mange uklarheter. Derfor har vi vedtatt å få gjennomført en forvaltningsrevisjon av selskapet, sier leder av kontrollutvalget, May Britt Lagesen.

Hun sier at saken strekker seg langt tilbake i tid, og går over flere faser. Derfor er det vanskelig å få et godt nok oversiktsbilde over realitetene i saken. Derfor trenger de nå en grundigere gjennomgang.

– Ordføreren har også uttrykt bekymring for selskapet i media, og har bedt om at alle sider av saken må belyses. Det er viktig at dette skjer i de rette organene, derfor har vi bestilt en forvaltningsrevisjon, sier hun.

Får plan for granskingen

I neste kontrollutvalgsmøte vil utvalget få presentert en prosjektplan. Den vil inneholde en konkret liste over hva kontrollutvalget ønsker svar på.

– Diskusjonen i møtet handlet om hvem som har ansvaret, hvem som har visst hva, og hvilken informasjon eierne har hatt til enhver tid, sier Lagesen.

Hun sier at det også har vært spørsmål rundt hvem som har hatt det helhetlige ansvaret for prosjekteringen av byggeprosjektet, og viser til at utbygger har uttalt i media at valg av materiale og tekniske løsninger ble frarådet.

– Hvem er det som har ansvaret for denne typen valg? Dette vil vi konkretisere når vi får forslag til prosjektplan fra revisjonen, sier hun.

Prioriterer granskingen

Når granskingsrapporten av Dampsaga vil være ferdig, er det imidlertid vanskelig å fastslå på dette tidspunkt. Politikerne i Steinkjer har nettopp vedtatt en plan for hvilke selskaper og virksomhetsområder som skal ha forvaltningsrevisjon de neste årene.

– Denne kommer i tillegg til de andre revisjonene som vi har vedtatt, men vi var tydelig på at denne er av høy prioritet. Derfor håper jeg at vi kanskje har flere svar innen juletider, sier Lagesen.

Hun legger til at politikerne først og fremst har kjennskap til saken gjennom media, og de sakene som er behandlet politisk.

– I slutten av juni trodde kommunestyret at de berget skolesvømmingen med en bevilgning på 10 millioner og et rentefritt lån. Så går det noen måneder, og det er ikke lenger situasjonen. Dette handler om hvilken kunnskap man sitter med i de politiske organene når man fatter slike vedtak, sier hun.

Artikkeltags