Mistet skoleskyssen «over natta» uten å være informert

Få dager før skolestart ble foresatte til skolebarn i Malm klar over at skoleskyssen var fjernet for mange barn. Informasjonen lå som et vedlegg til orientering om skolestart. Nå har de klaget på både vedtak og prosess.