Mistet skoleskyssen «over natta» uten å være informert

UTRYGG VEG: Jan Børge Aasland (f.v.) Emil Storli Aasland, Emma Aasland og Hanne Siri Egge Langseth på den gamle fylkesveg 720 hvor barna nå har mistet skoleskyssen fordi vegen ikke lenger betraktes som «særlig farlig» etter at ny fylkesveg 720 ble åpnet mellom Malm og Strømnes.

UTRYGG VEG: Jan Børge Aasland (f.v.) Emil Storli Aasland, Emma Aasland og Hanne Siri Egge Langseth på den gamle fylkesveg 720 hvor barna nå har mistet skoleskyssen fordi vegen ikke lenger betraktes som «særlig farlig» etter at ny fylkesveg 720 ble åpnet mellom Malm og Strømnes. Foto:

Få dager før skolestart ble foresatte til skolebarn i Malm klar over at skoleskyssen var fjernet for mange barn. Informasjonen lå som et vedlegg til orientering om skolestart. Nå har de klaget på både vedtak og prosess.

DEL

– Vi er meget kritisk til prosessen bak det hele. Hverken foreldre eller FAU ble involvert i prosessen eller orientert om vedtaket kommunen gjorde. Ikke en gang bussjåførene hadde det fått det med seg første skoledag, sier Jan Børge Aasland.

Han er far til Emil (8) og Emma (12) som inntil i år har hatt skoleskyss på grunn av farlig skoleveg. Etter at nyvegen fra Malm til Strømnes ble åpnet, mener Steinkjer kommune at vegstrekningen ikke lenger oppfattes som «særlig farlig» nå som vegen har vesentlig mindre trafikk.

Dermed valgte kommunen å legge ned skoleskysstilbudet for skolebarna langs gamle fylkesveg 720 for elever som har mindre enn fire kilometer skoleveg med unntak av første skoleår.

– Slett saksbehandling

Ifølge Aasland ble foreldrene informert om dette i et vedlegg til informasjonsskriv fra skolen fire dager før skoleåret startet, noe han og mange andre foreldre mener er meget er slett saksbehandling av kommunen.

– Vi mener det er respektløst overfor alle berørte familier å fjerne skoleskyssen tre virkedager før skolestart, sier Aasland.

– Men kommunen har vel ikke begått noe regelbrudd?

– Nei, det har de ikke. Men det har vært totalt mangel på involvering og informasjon. Det påvirker en families logistikk når barna skal gå fire kilometer til og fra skolen, mot at de har skoleskyss, sier Aasland.

Han mener også at vegen vil kunne defineres som «særlig farlig» når vinteren setter inn.

(Saken fortsetter under bildet)

FORTVILER: Foreldre og barn langs gamle fylkesveg 720 fortviler over at de har mistet skoleskyssen. Fra venstre: Hanne Siri Egge Langseth, Elise Årbogen, Ane Sofie Årbogen, Emil Storli Aasland, Emrik Storli Aasland og Emma Storli Aasland. 
Bak f.v.: Marta Antonina Papis, Silje Storli og Jan Børge Aasland.

FORTVILER: Foreldre og barn langs gamle fylkesveg 720 fortviler over at de har mistet skoleskyssen. Fra venstre: Hanne Siri Egge Langseth, Elise Årbogen, Ane Sofie Årbogen, Emil Storli Aasland, Emrik Storli Aasland og Emma Storli Aasland. Bak f.v.: Marta Antonina Papis, Silje Storli og Jan Børge Aasland. Foto:

Får støtte av FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Malm oppvekstsenter støtter kritikken om manglende involvering og informasjon i forkant av at tilbudet om skoleskyss ble fjernet for en del av skolebarna i Malm.

– Heller ikke FAU har fått noen informasjon om dette. Vi burde blitt involvert på et tidlig tidspunkt, sier Hanne Siri Egge Langseth, som sitter i FAU.

Sektorleder: – Kunne informert bedre

Steinkjer kommune mener de har gitt informasjon om at skoleskyssen for en del skolebarn ville bli fjernet.

– Jeg mener vi har informert, men skjønner nå at den ikke har vært god nok, sier sektorleder Gisle Almlid-Larsen for oppvekst i Steinkjer kommune.

Han viser til at det via media har blitt signalisert flere ganger at skysstilbud for en del skolebarn ville bli fjernet når nyvegen åpnet, men at de kanskje ikke har vært gode nok til å nå ut til foreldrene med informasjonen.

– Det beklager vi, sier Almlid-Larsen.

Han viser til at kommunen har hatt et vedtak som har favnet veldig mange, men at alle som er uenig i det nye vedtaket kan søke enkeltvis om skoleskyss.

Kommunal «blindveg»

Almlid-Larsen viser til at Landsemvegen der flere av skolebarna nå har mistet skysstilbudet, er en blindveg til et boligfelt og gårdsbruk, og at vegen ikke lenger har gjennomgangstrafikk.

– Dette har nå blitt en kommunal veg, og jeg håper dette gjør at muligheten for lokale grep, blant annet med mer gatelys, nå kan bli enklere, sier Almlid-Larsen.

Klaget på avslått søknad

Vedtaket om å kutte skoleskyssen ble klaget inn til Steinkjer kommune, men avslått. Deretter er det sendt inn klage på avslått søknad og sakens prosess, som det enda ikke er gitt svar.

Marta Antonina Papis er en av de som bor lengst fra skolen, like i underkant av fire kilometer. Hun mener regelverket bør endres og viser til at for fylkeskommunen viser til at ingen elever fra 1. til 4 trinn skoleskyss som bruker mer enn 45 minutter.

– Hvordan kan de da kreve at en sjuåring skal gå fire kilometer hver veg? spør Papis.

Vil ikke la barna gå

Flere av foreldrene Trønder-Avisa snakket med kommer ikke til å la barna gå langs gamle fylkesveg 720. Blant annet fordi de frykter økt trafikk nå foreldre må skysse egne barn som de ikke tør la gå langs skolevegen.

– En ting er sikkert, de skal ikke gå. Hvordan vi ordner det, får vi se, sier Elise Aarbogen.

Artikkeltags