Gå til sidens hovedinnhold

Nå går slaget om hvor de neste boligene i Levanger skal bygges

Onsdag startet politikerne i Levanger en grunnleggende vurdering av hvordan kommunens fremtidige boligbygging skal styres. Det store spørsmålet er om kommunen skal satse på fremtidig boligbygging sentrumsnært eller i hele kommunen.

For abonnenter

LEVANGER: Arbeidet med det som skal bli en temaplan for Levanger kommunes nye boligbyggeprogram starter ved at formannskapet onsdag fikk presentert en rekke prinsipielle spørsmål fra administrasjonen.

Administrasjonen spurte om veien videre når det gjelder tomteutvikling for boligbygging i Levanger. Temaplanen skal erstatte gjeldende boligbyggeprogram vedtatt i 2015.

Prinsipielle spørsmål

Saksutreder Marit Glæstad Sølvberg, som er fagansvarlig for tomteutvikling, slår fast at det oppstår mange spørsmål som trenger avklaring i planprosessen. Flere av problemstillingene er av prinsipiell karakter.

  1. Skal det satses på konsentrert boligbebyggelse eller eneboligbebyggelse?
  2. Skal kommunen gå for utvidelse av eksisterende boligfelt eller satse på nye?
  3. Skal Levanger kommune videreføre dagens praksis med selvkost pr. boligfelt?
  4. Hvor ønsker folk å bo?

LES OGSÅ: – En utviklingsplan for kommunale boligtomter er etterspurt lenge

Administrasjonen peker på at markedet og etterspørselen er stor etter eneboligtomter, men erfaringen tilsier at det er kostnadskrevende for private utbyggere å utvikle eneboligfelt, og at det ofte er i kommunal regi at slike boligfelt blir utviklet.

– Ønsker Levanger kommune å tilrettelegge areal/tomter for utbyggere og/eller private? Eventuelt på hvilken måte, regulere områder eller erverve, regulere og utvikle for videre salg, spør administrasjonen politikerne om.

Utvikle i grendene eller i sentrum?

Videre stilles det spørsmål ved hvor det ønskes fremtidig utvikling, i grendene eller i sentrum, eller begge steder. Det stiller også spørsmål ved hvem Levanger kommune ønsker å utvikle tomter for i fremtiden.

– Skal kommunen sørge for at det er byggeklare tomter i alle deler av kommunen? Våre erfaringer fram til nå har vært at konsentrert småhusbebyggelse som kommunen regulerer for salg i grendene ikke blir solgt. Her er ønsket eneboligtomt, skriver Sølvberg i saksfremlegget fra administrasjonen.

Sølvberg fortalte onsdag at man enkelte steder i kommunen ser at det krever mye ny infrastruktur i forbindelse med etablering av nye boligfelt, og dette medfører store kostnader. Dette gjelder kanskje spesielt der etterspørselen er lav og det ikke er behov for et stort antall tomter.

– Må hegne om selvkostprinsippet

I saksframlegget slår administrasjonen fast at erfaringene gjennom de siste årene er at de fleste ønsker tomt nært Levanger sentrum. Dette på grunn av nærhet til jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter.

Robert Svarva (Ap) er klokkeklar på at man må verne om selvkostprinsippet.

– Vi må klare å løfte blikket. Hovedfortjenesten til Levanger kommune er ikke avansen vi klarer å legge på tomter, men at vi er en attraktiv kommune som folk flytter til og blir boende i. En annen utilsiktet effekt av differensiering er likhetsprinsippet. Derfor er det viktig å hegne om selvkostprinsippet, sa Svarva da tomteutviklingen ble løftet fram for formannskapet.

– Det er bra at man tar diskusjonen om selvkost og det er bra at man går inn i eksisterende boligområder og utnytter merkapasiteten som kanskje ligger der med tanke på nye boligtomter. Jeg synes vi skal sammenligne og se hva andre kommuner gjør på dette området, sa Gunnar Løvås (SV).

Han er tydelig på at boligbygging må ses i sammenheng med skolestruktur.

– Det må være en link mellom utbygging og skoler, sier han.

Vil ha svar i august

Vegard Austmo (Ap) mener man også må tenke både på miljø og trafikksikkerhet ved fremtidig boligbygging, samt se mot Mule, Rinnelva og grensa til nabokommunen når man tenker sentrumsnært.

– Jeg er enig med Robert hva angår selvkostprinsippet. Jeg vil advare mot en retning som gjør at fordyrer muligheten til at førstegangsetablerer får til å etablere seg i nærheten av sentrum, sier Austmo.

Administrasjonen ønsker et svar fra politikerne på hvordan kommunens fremtidige boligbygging skal styres innen utgangen av august og notatet sendes nå til partigruppene slik at innspill derfra kan legges til grunn i videre arbeid med planen.

Politikerne må også ta stilling til om det bør gjennomføres undersøkelser for å kartlegge markedet, og om i hvor stor grad kommunen skal lytte til markedet.

Grunneier: – Ytterøya fortjener et boligfelt

Planlegger større hyttefelt på Ytterøya

Planlegger blokk med 24 leiligheter sentralt i Åsen

Kommentarer til denne saken