Nå kan du påvirke hvor barnet ditt skal på leirskole

Steinkjer kommune ber om tilbakemeldinger fra innbyggerne på fremtidig leirskoleorganisering.

DEL

STEINKJER: Lokalpolitikerne i Hovedutvalg oppvekst og kultur har vedtatt å legge rammeplan for leirskole ut på høring. Frist for å komme med tilbakemelding er 13. november.

Kommunedirektør Torunn Austheim har foreslått fire ulike alternativer:

  • Kommunen inngår avtale etter anbud med en leirskole som gir tilbud til alle elever på 6. trinn- vår eller 7. trinn - høst.
  • Kommunen etablerer en egen kommunal bemannet leirskole med fast bemanning.
  • Hver enkelt skole står selv ansvarlig for å gjennomføre leirskole og får overført et tilskudd basert på elevtall.
  • Fortsette som vi har gjort før med foreldrebetaling.

Kommunedirektørens foreløpige vurdering er at alternativ 2 vil være den beste løsningen for fremtidig organisering.

Begrunnelsen er at en egen kommunal leirskole ivaretar gratisprinsippet, sosial utjevning og den økonomiske rammen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken