Sårbar natur: – Strandenga på Røra er et eksempel på en naturtype som er sårbar, sier Gry Tveten Aune ved Fylkesmannen i Trøndelag.
Gøril Pedersen-engesvik

Natur under press

Røsslynglandskap, levende elveløp og trøndersk regnskog er under press. Nå kartlegges naturtypene for å sikres for fremtiden.
Publisert