Ni søkte – to får midler

Trøndelag fylkeskommune fikk ni søknader om spillemidler til kulturbygg i 2020. Bare to av søknadene innvilges.