(Trønderdebatt)

Trønder-Avisa innbiller seg på lederplass at jordbruksavtalen, med alle sine milliarder fra felleskassa, med alle sine konsekvenser for landet, ikke er Stortingets ansvar. Eller forstått i alle beste mening: At Stortinget blindt skal overlate ansvaret til noen andre. Slik har det aldri vært, og det er dessuten grunnlovsstridig.

Les også

Denne saken viser at SV igjen er totalt uberegnelige som samarbeidspartner for regjeringen

SV har jobbet i mange år for å snu utviklinga i norsk jordbruk, styrke bondens økonomi og gjenreise jordbruk over hele landet. Vi vil ha mindre import, mer matproduksjon med utgangspunkt i norske arealressurser. Dette er spesielt viktig i en tid hvor matsikkerheten globalt er under massivt press, og Norge er blant de minst selvforsynte landene i vår del av verden.

SV har også fått gjennomslag for denne politikken senere år. I februar fikk nemlig SV regjeringspartiene med på følgende uttalelse etter tøffe forhandlinger i Stortinget om strømstøtte til jordbruket: «Flertallet er enig om at målet om å tette inntektsgap og øke selvforsyning skal være førende prinsipper i jordbrukspolitikken og i utforming av statens forhandlingsgrunnlag for jordbruksoppgjørene.» Og vise til at «(...) mål om at selvforsyningsgraden av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôr, økes til 50 pst».

Det var derfor med skuffelse vi registrerte at staten og faglagene fremforhandlet en avtale som IKKE styrket selvforsyningen, ikke fulgte opp Stortingets klare forventninger.

Da er spørsmålet: Hva skal Stortinget gjøre dersom ikke jordbruksoppgjøret følger opp Stortingets forutsetninger?

Ifølge Trønder-Avisa skal ikke Stortinget gjøre noe som helst.

Ifølge Grunnloven ligger ansvaret for landets budsjett hos Stortinget. Ingen andre. Det er stort sett slik i alle demokratier, at den folkevalgte nasjonalforsamlingen har ansvaret for bruken av folkets penger. Forhandlingsinstituttet har aldri vært ment som en ordning som skulle utfordre dette.

Det har aldri Trønder-Avisa fanget opp. Avisa påstår at SV har «liten forståelse og respekt for veletablerte politiske spilleregler i Norge». Realiteten er at det er Trønder-Avisa som ikke forstår hvordan det hele fungerer.

Avisa viser videre at de heller ikke har fulgt med på hva som har skjedd i norsk jordbrukspolitikk den siste tiden. De hevder at dersom SV var så misfornøyd med avtalen, så burde vi heller lagt føringer i Stortinget i forkant av forhandlingene.

Igjen – det var nettopp det vi gjorde i februar da et flertall på Stortinget la føringene for hva som skulle være statens utgangspunkt for forhandlingene (se over). Det har ikke blitt tilstrekkelig fulgt opp – og da er det Stortingets rett og plikt å gjøre endringer.

En kan jo spørre seg hvorfor Trønder-Avisa er så uenig om målet om økt selvforsyning, hvorfor avisa, trygt forankra i distriktet, ikke deler viljen om å ta mer av jorda i bruk. Men det får bli tema for et annet innlegg. Det kan virke som det trengs.

Lederartikkelen føyer seg inn i en rekke merkverdige utblåsninger om SVs standpunkt i ulike saker. Fenomenet kjenner vi fra andre sammenhenger, hvor caps-lock er viktigere enn fornuft og gjennomtenkte analyser.