(Trønderdebatt)

Nord universitet må styrkes ved alle sine campuser. Arbeiderpartiet blir ikke med på noen svekkelse av Nord universitet.

Sp sier at de vil straffe Nord universitet økonomisk ved å ta penger fra budsjettet deres. Bakgrunnen er nedleggelsen av Nesna som studiested, ifølge Trønder-Avisa og NRK.

Arbeiderpartiet mener vi må styrke studiestedene i Levanger, Steinkjer, Stjørdal og Namsos. Arbeiderpartiet er imot en svekkelse av Nord Universitet. Vi er redd Sps forslag setter utviklingen ved andre studiesteder i fare. Det er derfor et dårlig forslag.

Regjeringen har presset på for fusjon og reform av Nord universitet, uten å følge opp med nødvendig finansiering. Det er regjeringen som har presset universitetet til å flytte penger fra drift av studiesteder til å forske mer. Nord universitet er dårligere finansiert enn andre universiteter. Arbeiderpartiet mener regjeringen må ta ansvar for denne utviklingen. Arbeiderpartiet er for en reetablering på Nesna, men mener dette ikke skal gå utover økonomien til Nord universitet.

Vi er imot å straffe Nord universitet økonomisk. Nord universitet må styrkes i hele Trøndelag. Vi må ikke svekke Nord universitet.