Kan ha funnet ukjent vikingsted i Canada

Et arkeologisk funn kan være en ny bekreftelse på vikingers tilstedeværelse i Nord-Amerika – nesten 60 år etter at Helge Ingstad fant L'Anse aux Meadows.
Notiser

Funnet kan være bevis på at vikinger oppholdt seg også knappe 500 kilometer fra det eneste stedet i Canada hvor forskere i dag er sikre på at de hadde tilhold.

Foreløpig er mye uklart omkring det nye funnet, men arkeolog Sarah Parcak mener utgravingen er svært interessant.

– Nøyaktig som den norrøne

– Dette er enten en helt ny kultur som ser ut nøyaktig som den norrøne, og som vi ikke vet hva er. Eller så er det det vestligste norrøne funnstedet som noen gang er avdekket, sier hun til The Washington Post.

Parcak ser stadig mer optimistisk på muligheten for at det siste er tilfellet. Samtidig erkjenner hun at forskerne fortsatt ikke har avdekket et definitivt bevis på at det virkelig dreier seg om et vikingsted.

På utgravingsstedet er det ifølge avisen funnet en sprukken stein som kan være rester etter et ildsted, og noen biter av jern. Det er uklart nøyaktig hva som er funnet, men det kan dreie seg om alt fra boliger eller lagre til noe helt annet.

Funnet av Ingstad

Hittil er vikingers tilstedeværelse i Nord-Amerika bare bekreftet i L'Anse aux Meadows helt nord på Newfoundland. Funnet på det lille stedet ble gjort av norske Anne Stine og Helge Ingstad på 1960-tallet.

Også det nye utgravningsstedet ligger på Newfoundland, men helt sørvest på øya. Funnet, som ble gjort ved hjelp av satellittbilder, skal presenteres i en to timer lang dokumentar på PBS til uken

Notiser