Felles rådmann i Steinkjer og Verran

Kommunestyrene har vedtatt at prosessen med å rekruttere en felles rådmann i Verran og Steinkjer skal igangsettes.
Notiser

Vedtakene i kommunestyrene er likelydende. Det vises til vedtatt intensjonsavtale, og til viktigheten av felles å lage et positivt og kreativt fellesskap.

Ansettelsesutvalget vil bestå av politikere valgt fra formannskapene og tillitsvalgte fra begge kommuner, opplyser Steinkjer kommune på sine hjemmesider.

Det er ikke satt noen tidsfrist for ansettelsesutvalgets arbeid, men det planlegges at ny rådmann skal være på plass våren 2017.