Sengepost i Kolvereid foreslås nedlagt

Kolvereid Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Kolvereid mister mest sannsynlig sengeposten fra sommerferien.

DPS i Kolvereid har brudd loven. Det er konklusjonen fra Fylkeslegen.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik, Ytringen

Notiser

– Det er innstillingen fra administrasjonen til styret i Helse Nord-Trøndelag når saken skal opp førstkommende mandag, sier administrerende direktør Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa.

Bakgrunnen for innstillingen er at spesialkompetanse som trengs for å drive sengeposten, ikke er å oppdrive.

Påpekte alvorlig avvik

Dette ble tidligere i år beskrevet i en rapport fra Fylkesmannen som påpekte alvorlig avvik.

«Helse Nord-Trøndelag sikrer ikke i tilstrekkelig grad nødvendig spesialkompetanse ved ytelse av spesialhelsetjenester til pasienter innlagt ved DPS Kolvereid», står det i rapporten.

LES OGSÅ: Frykter for framtida

– Hvis innstillingen fra administrasjonen blir tatt til følge, betyr det at sengeposten ikke kommer til å bli åpnet etter den planlagte sommerstengningen, sier Flaat.

Skuffet arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe har i lengre tid jobbet for å få til videre drift av spesialisthelsetjeneste på sengeposten. De er nå både skuffet og ikke minst fryktelig indignert over måten denne prosessen har vært kjørt på.

– Det er en ovenfra og ned holdning som vi ikke kan akseptere. Bestillingen fra styret er noe helt annet enn det forslaget som nå foreligger, sier ordfører Steinar Aspli.

Han mener at forslaget til styrevedtak nærmest forutsetter at kommunene skal være klare til å ta over drifta og gjøre om spesialisthelsetjeneste til kommunal helsetjeneste. Han mener innstillingen er stikk i strid med det både regjering og storting jobber mot.

– Vi føler oss lurt. Dette har vært en lang prosess, men virker nå kun å ha vært et arbeid for å finne argumenter for å legge ned sengeposten, sier Aspli.

Flere må til Namsos

I alt er det vel 20 stillinger knyttet til sengeposten ved Kolvereid DPS, som er underlagt sykehuset i Namsos. En nedleggelse vil bety at brukerne av DPS i Kolvereid i større grad må bruke sengeposten ved psykiatrisk avdeling i Namsos.

Relaterte saker:

DPS i Kolvereid kan bli kommunal

Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok å gå i dialog med Nærøy kommune for å diskutere alternative driftsformer for DPS i Kolvereid.

Går for kommunal DPS

Styret i helse Nord-Trøndelag gir sin støtte til administrasjonens forslag om å forhandle med kommunene for å finne alternative driftsformer for DPS i Kolvereid.

Konkluderer med lovbrudd

Fylkeslegen har nå konkludert med at Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Kolvereid har brutt loven.

Frykter for framtida

Framtida for sengeposten ved Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) Kolvereid er igjen oppe til vurdering i Helse Nord-Trøndelag HF.

Notiser