Motbør for reformiver

Les Trønder-Avisas leder om kommunereformen.

Utredninger har over-bevist mange ordførere om at sammenslåing ikke er rett løsning.

Tror du kommunereformen koker bort i kålen?
Du må velge et alternativ
Notiser

Mindre enn ett år før kommunene må fatte vedtak om de vil bli en del av den bebudede kommunereformen ved å slå seg sammen med én eller flere nabokommuner, tyder alt på at hele prosessen er i ferd med å miste all oppdrift.

I våre spalter har vi de siste dagene sett to tilfeller av dette – fra ledende politikere i regjeringspartiet Frp. Først ga listetopp for Frp ved fylkestingsvalget, Stein Arve Torgnesøy, uttrykk for at han langt fra ønsker å slå sammen de to trøndelagsfylkene. «Vi mener det er meningsløst å bruke penger på utredning av Stor-Trøndelag. Nord-Trøndelag fylkeskommune har god økonomi, og ressurser over landssnittet. Dette ønsker vi å benytte til det beste for fylkets innbyggere». I dagens avis er det fylkesleder Einar Almaas i Frp som mener hele kommunereformen «koker bort i kålen». Han tror den eneste kommune i fylket som kan komme til å søke ekteskap med en av naboene, er Leksvik.

Reformen skulle bli regjeringens viktigste prosjekt. Etter femti år skulle kommunesektoren moderniseres. Aller helst ville man kvitte seg med hele fylkesleddet, men der møtte man motstand hos samarbeidspartnerne fra første stund. Dermed måtte man korrigere kursen. Nå ser det ut til at man mislykkes også med kommunene. Fra hele landet meldes det om kommuner som utreder for harde livet, men som gjør det på en måte som viser at de «egentlig» ikke har tenkt å fusjonere i noen retning – de forholder seg bare lojalt til regjerings linje.

Det er mange grunner til at kommunesektoren ikke er lysten på å nytegne kartet. Én viktig grunn tror vi er at regjeringen begynte i helt feil ende. Man skulle først fått en grundig utredning av hva kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvar for – og fått flertall for dette. Dermed ville man fått synliggjort behovet for forandring. Det tok man seg ikke tid til. Dermed famler kommunene på mange måter i blinde.

Vi tror dessuten at svært mange kommuner som har gått inn i dette med et åpent sinn, har konkludert med at det er flere fordeler ved å fortsette som i dag – selv om man også ser fordeler ved å slå seg sammen. Frps fylkesleder setter det inn i en kontekst mange kjenner seg igjen i, når han viser til sin egen kommune Høylandet – og sier at «det er en veldig bra kommune å bo i, selv om den er liten». Der er vi ved kjernen av hva dette handler om. Da skal man ikke vente at regjeringen får gjennomslag.

Relaterte saker:

Tror reformen «koker bort i kålen»

Einar Almaas (Frp) mener egen regjerings kommunereform «koker bort i kålen».

Dette mener partiene om kommunereformen

Over hele det politiske spekteret spår man nå at regjeringens kommunereform i liten grad vil endre Nord-Trøndelag.

Per Willy Amundensen: – Vi er ikke værvarslere

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke spå hvor mange kommuner Norge vil sitte igjen med, men sier regjeringen er godt i gang.