torsdag 05.12 2019

Anbefaler politikerne å tillate byggetrinn to

De omstridte planene for Sjøgata brygge i Levanger sentrum skal til ny behandling i Plan- og utviklingskomiteen.

Mann meget alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim

Politiet leter etter en gjerningsperson etter at en mann i 30-årene ble skutt i Trondheim torsdag kveld.

Helgådalsveien ble stengt på grunn av bilberging

En lastebil ble stående fast ved Granfossen i Helgådalen torsdag kveld.

Dette er voldsmeldingene

Dette er de 30 siste avviksmeldingene i Steinkjer, Levanger og Verdal. Meldingene står i tilfeldig rekkefølge.

Brukere av dagsenter får prøve seg i arbeidslivet

– Krevende å melde avvik på en elev

Rektor Geir Mediås ved Frol barneskole sier de både trenger ressurser og nye tanker for å til- passe skolen etter framtidas behov.

Debatt:

Har Verdal kommune råd til disse nedskjæringene?

Som kjent har rådmannen i Verdal kommune lagt fram forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, som indikerer en reduksjon på hele 20 årsverk i skolen fra januar 2020.

Drapstruet for sitt engasjement i rovdyrpolitikken

Avviser kostnadssprekk på samfunnshuset

Kultursjef Leif Terje Nilsen avviser kostnadssprekk, men hevder derimot at prosjekt Jakob er i rute økonomisk.

Alvorlig situasjon i Steinkjer kommune: – Vi kan miste kontroll på økonomien

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) skisserer et dramatisk økonomisk situasjonsbilde for Steinkjer om ikke det blir gjort tiltak umiddelbart.

Nå skal eierne av SNK samkjøre sterkere

Onsdag ble de to eierne av Stiklestad Nasjonale Kultursenter enige om å samkjøre eierrollene sine bedre.

Ingen kutt i miljøterapeutordningen i Steinkjer

Politikerne i Steinkjer reverserer rådmannens kuttforslag i miljøterapeutordningen og beholder dagens ni årsverk. De reverserer også kuttforslaget i PPT i sin helhet.

Inderøy skal bosette 15 flyktninger

Inderøy kommune har takket ja til å fortsette å bosette flyktninger i kommunen.

Åtte dyr døde i gjødsellekkasje i Steinkjer

Politiet etterforsker om det har skjedd et straffbart forhold etter at åtte dyr onsdag mistet livet som følge av en lekkasje av gjødselgass.

Nord-Trøndelag Historielags 96. årbok er klar:

Nord-Trøndelag Historielags 96. årbok er klar

Christian Johannessen var krigslege i Russland før han ble overlege ved Innherred sykehus i 1917.

Etterspørselen tar av for Norges eneste husvognfabrikk

I et nedlagt kyllingfjøs på Frosta ligger Norges eneste husvognfabrikk. Etter bare én måneds drift var det behov for mer plass.

Vil utrede Leklemsåsen

Flertallet av politikerne i Utvalg mennesker og livskvalitet i Verdal vil utrede fremtidig bruk av det private Leklemsåsen varmebasseng.

Levanger kommune vedtok budsjett for 2020:

Sosialhjelpsmottakere mister ikke lenger barnetrygden

Flertallspartienes budsjett imøtegikk kritikk om for lave bevilgninger til sosial utjevning. Robert Svarva (Ap) anklaget flertallspartiene for å bryte valgløfter ved å øke eiendomsskatten, Sp forsikrer om at prisen ikke skal øke.