Dette koster det å bryte trafikkreglene

Det er «sure penger» å få bot for små forseelser på vegen. Det sier til og med Statens Vegvesen.

«Jeg blir ikke sur når folk overskrider trafikkreglene, bortsett fra når det gjelder sikring av barn. Det å ikke sikre barna sine i bilen mener jeg er omsorgsvikt» – Torodd Østerås, seksjonsleder for Statens Vegvesen i Nord-Trøndelag. 

Nyheter

Små forseelser kan svi på pungen. Dette koster det å være «idiot» i trafikken.


Slik skal du kjøre rundkjøring riktig

Likevel overøses forsikringsselskapene av saker etter ulykker i rundkjøringer.

 

Torodd Østeraas, seksjonsleder for Statens Vegvesen i Nord-Trøndelag, mener flere burde vite om satsene og straffen, slik at de kan unngå det han kaller «sure penger».

– Jeg blir ikke sur når folk overskrider trafikkreglene, bortsett fra når det gjelder sikring av barn. Det å ikke sikre barna sine i bilen mener jeg er omsorgsvikt, sier Østeraas.

Han mener bruk av bilbelte er den absolutt viktigste regelen man må overholde når man kjører bil.

– Å bruke verneutstyr er det billigste og beste trafikksikkerhetstiltaket vi har.

Fartsgrense på 60 km/t eller lavere:

1 – 5 km/t over: 600,-

5 – 10 km/t over: 1600,-

10 – 15 km/t over: 2.900,-

15 – 20 km/t over: 4.200,-

20 – 25 km/t over: 6.500,-

25 – 30 km/t over: 7.800,-

Fartsgrense på 70 km/t eller høyere:

1 – 5 km/t over: 600,-

5 – 10 km/t over: 1600,-

10 – 15 km/t over: 2.600,-

15 – 20 km/t over: 3.600,-

20 – 25 km/t over: 4.900,-

25 – 30 km/t over: 6.500,-

90 km/t eller høyere på motorveg:

36 – 40 km/t over: 9.000,-

Andre brudd på trafikkloven:

 • Kjøring i strid med følgende trafikkskilt; Trafikkforbud, svingforbud, vendingsforbud, påbudt kjøreretning, påbudt kjørefelt, påbudt rundkjøring, kollektivfelt, sambruksfelt, envegskjøring og gågate: 4.200,-
 • Kjøre over hvit eller gul sperrelinje: 3.200,-
 • Kjøre på fortau, sykkelfelt, gangveg: 3.200,-
 • Ulovlig forbikjøring (på høyre side, foran eller i vegkryss, ved bakketopp, ved gangfelt, hindring av forbikjøring av bil bak, i strid med trafikkskilt, etc.) : 5.200,-
 • Vikepliktsbrudd: 5.200,-
 • Ikke stoppe på stopp-skilt: 5.200,-
 • Ikke stanse for fotgjenger: 5.200,-
 • Manglende varsling (blinklys, etc.): 2.000,-
 • Kjøre uten lys: 2.000,-
 • Kjøring i terreng: 2.000,-
 • Kjøre med lys brukt på feil måte: 2.000,-
 • Kjøre uten tilstrekkelig utsyn: 2.000,-
 • Feil antall passasjerer: 2.000,-
 • Manglende kjennemerker: 2.000,-
 • Kjøre moped som går for fort (over 45 km/t): 4.200,-
 • Kjøre moped, traktor eller andre andre kjøretøy som ikke går over 40 km/t på motorveg: 1.300,-
 • Kjøre sykkel uten lykter: 900,-
 • Sykle tross forbud for innkjøring, forbud for kjøretøy, forbud for syklende: 900,-
 • Sykle på motorveg: 900,-
 • Sikring av passasjerer under 15 år: 2.000,-
 • Kjøring med selvbalanserende kjøretøy (Segway et.c) i strid med bestemmelser: Halv sats av motorvogn-gebyr.
 • Kjøring med selvbalanserende kjøretøy på veg med fartsgrense over 60 km/t: 2.000,-
 • Kjøring uten medbringt førerkort: 500,-
 • Kjøring uten medbringt vognkort: 500,-
 • Kjøring uten hastighetsmåler: 500,-
 • Manglende varseltrekant: 500,-
 • Ulovlig kjøring med piggdekk/kjettinger: 1.000,- per dekk.
 • Manglende vinterdekk i påbudsperioden eller manglende mønsterdybde: 750,-
 • Signalhorn som gir lyd med varierende tonehøyde: 500,-
 • Kjøring uten bilbelte (hjelm på MC): 1.500,-
 • Frieksos: 1.500,-
 • Kjøring med uregistrert kjøretøy: 1.500,-

Fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

 • 0 – 3.000 kroner: 3 dager i fengsel
 • 3.000 – 4.000 kroner: 5 dager i fengsel
 • 4.000 – 5.000 kroner: 7 dager i fengsel
 • 5.000 – 6.000 kroner: 11 dager i fengsel
 • 6.000 – 8.000 kroner: 15 dager i fengsel
 • 8.000 – ->: 20 dager i fengsel

Kilde: Lovdata.no og Statens Vegvesen

Relaterte saker:

Slik kjører du rundkjøring

Forsikringsselskapene overøses av saker etter ulykker i rundkjøringer, til tross for at hele 96 prosent av Nord-Trønderne mener de kan reglene.