Nord universitet får kritikk for navnet

Det nye midtnorske universitetet skal hete Nord universitet. Men det er ikke alle som skjønner hvorfor.

Nytt navn: HiNT opphører 1. januar 2016 - Nord universitet oppstår. Det får språkeksperter til å reagere. 

Nyheter

Fredag sa statsrådene ja til at Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag skulle fusjonere. Det ble samtidig klart at det nye universitetet skal hete Nord universitet.

– De bør endre

– Nord universitet er et dårlig navn. Det sier absolutt ingenting om den nye institusjonen. Det er tydelig for meg at de ikke har kvalitetssikret navnet med noen språkeksperter, det er sikkert og visst, forteller språkprofessor Sylfest Lomheim til Trønder-Avisa.

Den tidligere direktøren for Språkrådet forteller at de har kommet skeivt ut fra hoppkanten.

– De har ikke kommet ut i svevet engang, så jeg vil råde dem til å kaste prestisjen i prosessen og begynne helt på nytt. De må ta en ny runde, for dette navnet bryter for mye med den etablerte navngivingen i sektoren, sier Lomheim og ramser opp Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og lignende.

– De tar feil

Den erfarne språkprofessoren mener at det ikke er helt bastante regler på hvordan et navn skal uttales på norsk.

– Men det betyr ikke at alle navn er like kurante og like gode. Dette er et navn som bryter med mønsteret. NTNU er et annet navn, som jeg ikke synes er noe bra, men som hvert fall har en slags mening. Hvis de satser på bokstavforkortelser, vil ikke de fleste vite hva NTNU står for, dermed er det et dårlig navn. Men det er i alle fall et mye bedre navn enn Nord universitet, sier han.

Den nye kunnskapsinstitusjonen satser mye mer nasjonalt og internasjonalt og har dermed også lansert navnet North university på engelsk.

– Hvis de tror at North university er vellykket på engelsk, så tar de feil. Det er ikke noe naturlig navn på engelsk heller. Konklusjonen min er at de bør revurdere det navnet, avslutter Lomheim.

Klønete greier

Også andre språkforskere har reagert på navnet.

– Dette var klønete greier og et rart navn. De burde ringt meg først for å få råd. «Nord universitet» er vrient. Det er sånn at man stusser når man ser det på trykk, sier språkforsker Finn-Erik Vinje til NRK Nordland.

– Hvorfor navnet Nord universitet, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)?

– Det er et noe utradisjonelt navn ettersom det snus litt om med universitet og nord. Institusjonene selv spilte inn navnet og vi la avgjørende vekt på det. Jeg har stor tro på at de klarer å fylle universitetet med innhold og bli enig om en tydelig og klar retning og profil på det nye universitetet.

Navnekonkurranse

Regjeringen og de tre institusjonene initierte en navnekonkurranse der det kom inn over 300 forslag. Rektor Steinar Nebb ved HiNT opplyser i en pressemelding at både ansatte og øvrige har fått sagt sitt.

– Det nye navnet er omforent mellom de tre institusjonene og vil virke samlende for det nye universitetet. Navnet peker på at universitetet har virksomhet nord i Norge, men også at vi er nord i verdenssammenheng, noe som harmonerer godt med våre internasjonale ambisjoner, sier rektor Steinar Nebb ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.