19-åring dømt for «penisdasking»

Mannen ble filmet imens han «dasket» penisen sin mot ansiktet på en beruset mann. Nå får han selv smekk på pungen.

19-åringen som sto bak handlingen kom med en uforbeholden tilståelse. Retten legger til grunn at handlingen må karakteriseres som særdeles uanstendig, uakseptabel og krenkende handling mot en kamerat som hadde sovnet på russefest.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Bakgrunnen for den ferske dommen er at natt til søndag 22. mars på Innherred skal 19-åringen ha vært på fest med en jevnaldrende mann. Da sistnevnte sovnet, førte 19-åringen penisen sin mot ansiktet og munnen til fornærmede med den hensikt å «daske den på kinnene».

Kan ha berørt munnen

«(..) det var flere personer til stede på festen som observerte handlingen, og at handlingen besto i at siktede tok ut sin penis og «dasket» den mot fornærmedes kinn på begge sider av ansiktet. I tråd med siktedes forklaring kan det ikke utelukkes at siktedes penis også da berørte fornærmedes lepper, men dette fremstår noe uklart (..)», heter det i tiltalen.

Den søvnige festdeltakeren var ikke i stand til å motsette seg handlingen, opplyser retten.

Ikke seksuelt

19-åringen som sto bak handlingen kom med en uforbeholden tilståelse. Retten legger til grunn at handlingen må karakteriseres som særdeles uanstendig, uakseptabel og krenkende handling mot en kamerat som hadde sovnet på russefest.

Retten finner det derimot ikke grunnlag for å si at det var en seksuelt motivert handling fra siktedes side.

Den siktede fikk derimot ikke skylden for at det hele ble filmet og distribuert videre.

Dømt til betinget fengsel

Fordi handlingen skjedde i forbindelse med russefeiring, mente retten at straffen måtte skjerpes av allmennpreventive hensyn:

«Det er et generelt problem at grensen for allment akseptert oppførsel brytes som et ledd i ungdoms russefeiring, herunder ved at det begås straffbare handlinger som til en viss grad blir unnskyldt med at det er et alminnelig ledd i tradisjonell russefeiring å bryte grenser. Streng straff kan i den forbindelse sende et signal til ungdom om at straffbare handlinger uansett er uakseptable, også om de kan knyttes til russefeiring», skriver retten.

Mannen ble dømt til 45 dager betinget fengsel med prøvetid på to år for brudd på straffeloven paragraf 201, som sier: «Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det»