Nytt håp for Fosenvind

Statkraft mener det er grunnlag for å gå videre.

Sikrere: Statkraft går videre med planene om 1.000 MW vindkraft på Fosen og i Snillfjord.   Foto: GE

Utbyggingene

Statnett krever 1.000 MW utbygd effekt for å få lønnsomhet i ny sentralnettlinje over Fosen. Hvis ikke må utbyggerne finansiere forbindelsen inn til sentralnettet selv, og da er ikke vindkrafta lønnsom.

Disse prosjektene er med:

  • Harbaksfjellet: Ligger i Åfjord. Kan levere 90,75 MW og produsere 245 GWh årlig. Eies av Trønderenergi.
  • Roan: Ligger i Roan. Kan levere 240 MW og produsere 810 GWh. Inntil 70 turbiner. Eies av Fosen Vind.
  • Storheia: Ligger i Åfjord og Bjugn. Kan levere 249 MW og produsere 600 GWh årlig. 72 turbiner. Eies av Fosen vind.
  • Kvenndalsfjellet: Ligger i Åfjord. Kan levere 120 MW og prdusere 312 GWh. Cirka 40 turbiner. Eies av Fosen vind.
  • Geitfjellet: Ligger i Snillfjord. Kan levere 210 MW og produsere inntil 660 GWh. Inntil 57 turbiner. Eies av SAE vind.
  • Hitra 2: Ligger på Hitra. Kan levere 110 MW og produsere 175 GWh. Mellom 15 og 25 turbiner. Eies av SAE vind. Er en utvidelse av Hitra vindpark på 24 turbiner.
  • NB! Det vil bli søkt om endringer i konsesjonene for å optimalisere utbyggingene. Kilde: NVEs konsesjonsregister.
Nyheter

Fristen de fire eierne bak prosjektene satte var 1. oktober. Den klarte de ikke. Nå er de klare for å gå videre etter at mer av vindkrafta skal produseres på Fosen der det blåser mer.

Statnett satte som krav at det måtte bygges 1.000 MW for at de skal bygge sentralnettlinje over Fosen. Nå vil prosjektpartnerne gå videre med 750 MW på Fosen og 250 MW sør for Trondheimsfjorden. Harbaksfjellet vindpark, som eies av Sarepta, er tatt inn, mens Remmafjellet vindpark sør for fjorden er tatt ut. Det gir litt mer produksjon enn opprinnelig tenkt.

– Før beslutningsunderlaget er klart, gjenstår det omfattende arbeider med optimalisering av prosjektet, detaljprosjektering, tilbudsforespørsler og forhandlinger med leverandører. Forutsatt at prosjektet viser lønnsomhet, kan en eventuell investeringsbeslutning tas i første kvartal neste år, skriver konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft i en pressemelding.

NTE ute

Nå planlegger partnerne at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel og ta ansvaret for utbyggingen. Trønderenergi skal ha mellom fem og ti prosent, mens et konsortium ledet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners ønsker å overta de øvrige eierandelene.

– I denne runde vil vi ikke ha eierandeler. Hvordan rettighetene blir framover skal vi forhandle om, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

Vindmøller har ei levetid på rundt 20 år. Stav ønsker at NTE skal få mulighet til å tre inn i prosjektet når vindmøllene i Sareptas del av prosjektet skal fornyes.

Sørmarkfjellet nådde ikke opp i denne runden fordi det ikke var blant de mest lønnsomme 1.000 MW i regionen.

– Utbyggingen på Frøya kan skje uavhengig av sentralnettlinje. Sarepta må vurdere om vi skal bygge ut Sørmarkfjellet og Frøya. Det kan komme senere, sier Stav.

Gledelig

Windcluster Norway, som er leverandørindustriens organisasjon er glad for beslutningen. Flere av bedriftene har vært tett på prosessen så langt.

– Beslutningen