Nye importregler gir helsekost-stopp på nettet

Det har vakt sterke reaksjoner blant mange at det nå er blitt forbudt å bestille og importere en rekke kosttilskudd og vitaminer.
Nyheter

Fra 1. oktober i år ble det innført et nytt regelverk som regulerer privatimport av legemidler. Etter lovendringen kan privatpersoner kun importere legemidler fra EU/EØS som er reseptfrie, godkjent i Norge og med norsk tekst på pakningen og pakningsvedlegg.

I praksis betyr de nye reglene at det er svært få legemidler du kan handle på nett fra utlandet.

Formålet med regelendringen er ifølge regjeringen å beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler, og Toll- og avgiftsdirektoratet får samtidig myndighet til å destruere legemidler de beslaglegger, for å få dem ut av omløp.

Kosttilskudd rammes

Men regelendringen omfatter ikke bare tradisjonelle legemidler. Også kosttilskudd som inneholder høyere doser vitaminer og mineraler enn det som er satt som norske grenseverdier, regnes som legemidler i Norge og omfattes også av reglene.


LES OGSÅ:

Mener narkoturismen har reddet 50 trøndere «fra den sikre død»

Ny lov kan tette narkosmutthull

Hullet må tettes


Det har fått mange til å reagere, og Facebook-gruppen «Vi som vil bidra til å få omgjort de nye importreglene for kosttilskudd» har over 17.000 medlemmer.

Kommende lørdag har denne gruppen tatt initiativ til en demonstrasjon utenfor Stortinget mot det de kaller vitaminforbudet, og aksjonen er også aktiv på Twitter, med #slippvitaminenefri.

Berører mange syke

En av dem som har engasjert seg sterkt i saken, er Linda B. Korsnes fra Frosta. Hun har ME og CFS (kronisk utmattelsessyndrom).

– Jeg er nok over middels engasjert i denne saken, ja. Jeg holder sykdommen i sjakk og behandler meg selv med høye vitamindoser, særlig D-vitamin. Ettersom jeg også har intoleranse mot en del matvarer som følge av sykdommen, bruker jeg også enkelte kosttilskudd som mat, forteller Korsnes.

Med regelendringene mener hun hverdagen blir vanskeligere for henne og mange andre i lignende situasjon.

– Det blir mye dyrere å få kjøpt vitaminer i så store doser her i landet, og vanskeligere å få tak i det som trengs av kosttilskudd. Jeg kan ikke skjønne at de som har bestemt dette har skjønt følgene av det, det kan ikke ha vært ment så strengt, mener Korsnes.

– Skal du delta på demonstrasjonen i Oslo i morgen?

– Jeg skulle gjerne gjort det, men har ikke anledning. Nå håper jeg bare at noen tar til fornuft og endrer på reglene når de ser motstanden mot det, sier hun.

Utrygge lege- og helsemidler

Direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk sier at endringen i regelverket ble innført for å sikre at folk får gode og trygge legemidler.

– Å handle legemidler på internett, kan være en risikosport. Man vet ikke nødvendigvis hva man får, verken av dosering på virkestoff eller andre tilsetninger, sier Hågå.

– Men det er det som omhandler kosttilskudd og vitaminer som mange har reagert på?

– Ja, men det har sammenheng med definisjonen av hva som er et legemiddel. Nå er det slik at vi har grenseverdier for vitaminer og ulike mineraler, og produkter som overstiger grenseverdiene, regnes som legemidler. Dette var det nok ikke alle som visste, men det har blitt tydeligere etter at det nye regelverket kom, sier Hågå.

Han viser ellers til et svar fra helseminister Bent Høie (H) på et spørsmål fra Sps stortingsrepresentant Kjersti Toppe om vurderinger av hva som skal regnes som legemidler. Her svarer Høie blant annet: «For høyt inntak av vitaminer og mineraler kan være helseskadelig. For å unngå helseskader er det derfor viktig å ha maksimumsgrenser for innholdsstoffer i kosttilskudd. Mattilsynet gjennomgår for tiden de gjeldende nasjonale grenseverdiene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og vil eventuelt foreslå endringer i regelverket for Helse- og omsorgsdepartementet.»

Unntak av medisinske grunner

De som av medisinske grunner trenger å få importert medisiner som ikke selges her i landet, vil fortsatt kunne gjøre det på lovlig måte via sin lege.

«Legen har med de nye reglene mulighet til å søke om godkjenningsfritak når det er nødvendig for pasienten å bruke legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge», heter det på regjeringen.no.

Det er fortsatt lov å kjøpe legemidler, vitaminer og kosttilskudd til eget bruk når du er ute og reiser.