Foreslår å legge ned skolen i Abelvær og Oplø

Rådmannen i Nærøy anbefaler å legge ned skolene ved Abelvær og Oplø.

Rådmann Arnt Wendelbo  Foto: Ytringen

Nyheter

Kommunen har jobbet med denne saken lenge, og rådmannen sier den er grundig belyst. Kommunen har blant annet fått hjelp fra Trøndelag forskning og utvikling til å utarbeide en rapport om kommunens skolestruktur.

– Alle relevante momenter som må belyses i en slik sak er vurdert, og politikerne har godkjent utredningsgrunnlaget vårt. Vi har kommet fram til et forslag om å legge ned de udelte skolene våre fra og med høsten 2016, sier rådmann Arnt Wendelbo.


I dag har Oplø 8 elever, og Abelvær 11. Da Trønder-Avisa kartla alle grunnskolene i Nord-Trøndelag, kom det fram at Nærøy hadde relativt mange små skoler med høye elevkostnader. Abelvær og Oplø er to av disse.


Skolen min

Dataprosjekt om grunnskolesituasjonen i Nord-Trøndelag

 

Det koster kommunen rundt 185.000 for hver elev som går på Abelvær. Til sammenligning koster hver elev 68.000 kroner på kommunens største skole.

– Vi regner med å spare litt over 3 millioner i året på en slik nedleggelse, sier Wendelbo.

Kommunen har mottatt over 20 høringsuttalelser i saken, og Wendelbo sier administrasjonen har deltatt på mange folkemøter.

– Det har vært et stort engasjement i denne saken. Folk er opptatt av dette, og vi har fått gode innspill som er nyttig å ha med seg i prosessen, sier han.

Nå har rådmannen levert fra seg saken, som i sin tid ble bestilt fra politikerne. Dermed er det opp til sistnevnte å fatte de endelige beslutningene.