Nordic Harvest Mission svartelistet for andre år på rad

Men nå åpner organisasjonen for mer innsyn i regnskapene for å komme seg ut av listene.

Leif Johnny Johannessen (t.h.) og Per Kristian Fjellvang i Nordic Harvest Mission. 

Nyheter

Innsamlingskontrollen (IK) offentliggjør hvert år en såkalt OBS-liste, for å advare mot mulig useriøse innsamlinger og organisasjoner.

For andre året på rad har den kristne organisasjonen Nordic Harvest Mission, som holder til i Levanger, havnet på lista, som nå består av 41 organisasjoner.

Daglig leder og styreleder Leif J. Johannesen medgir at det har vært belastende å havne på den berømmelige listen fordi det kan gi mistanke om uredeligheter.

– Slik er det ikke i vårt tilfelle. Innsamlingskontroller mener vi har gitt for lite innsyn i regnskapene ut fra kriteriene de opererer med, sier han.

Gir mer informasjon

Johannesen mener også at det ikke er kommet godt nok frem i mediadekningen at Innsamlingskontrollen er en privat stiftelse, ikke et offentlig kontrollorgan.

– At det koster 20.000 kroner i året, var en av årsakene til at vi ikke valgte å registerere oss.

Johannesen forteller at IK i hovedsak har ønsket svar på tre spørsmål, hva inntektene våre består av, hvor stor del som er innsamlete midler og gaver, og en spesifikasjon på hvordan de innsamlete midlene forvaltes.

– Etter en dialog med IK den siste måneden er vi blitt enige om at vi gir de opplysningene som etterspørres, slik at vi vil være borte fra listen neste år, sier han.

Under kravene

IK mener at innsamlingskostnader på over 50 % av det innsamlete beløp er «brudd på givers forutsetninger og god innsamlingsskikk».

– Vi har ingenting å skjule. NHM opererer med 10 %, og bruker foreksempel langt mindre på administrasjon i prosjekter med bistands- og hjelpearbeid enn det som er kravene fra IK,  sier Johannesen.

NHM er registrert i Brønnøysund-registrene som stiftelse. De to siste årene, 2013 og 2014, har den religiøse organisasjonen omsatt for ca 13,5 millioner kroner.