Seks av ti biler får stryk i ny EU-kontroll

Nye regler fører til at over halvpartene av bilene må til etterkontroll etter at de har gjennomgått periodisk kjøretøykontroll.

Inge Paulsen (t.v.) ved Gunnar og Inges Bilservice bruker stadig mer av tiden på periodiske kjøretøykontroller. Her sammen med mekaniker Stig Ove Bjerkan. 

Det er viktig å få luket bort alle feil.

Tore Røssing, Moan Auto
Nyheter

– Snart er det bare biler som kommer rett fra fabrikken som går kontrollen uten krav om etterkontroll, sier Inge Paulsen som er en av driverne ved Gunnar og Inges Bilservice AS i Steinkjer.

8. juni i år ble det innført en ny kontrollinstruks i den periodiske kjøretøykontrollen, på folkemunne kalt EU-kontroll. Antall kontrollpunkter økte fra 85 til 162, og feil blir bedømt hardere enn før.

Før 8. juni kunne enklere feil utrettes av bileier uten etterkontroll. Her tre eksempel:

• Ødelagt pære på parklys.

• Manglende skiltlys.

• Feil på vindusvisker i bakruta.

Slike feil anmerkes nå som toerfeil, og må til etterkontroll etter at det er utbedret.

Doblet antall kontrollpunkt

At antall kontrollpunkter nesten ble doblet, innebærer ifølge Statens vegvesen ikke noen vesentlig endring i kontrollen. De fleste av disse ble flettet inn i de eksisterende 85 punktene allerede i 2013.

– Den største forskjellen for personbiler er at flere typer feil nå har krav om etterkontroll, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Etter at den nye kontrollinstruksen ble innført, har antall personbiler som blir godkjent ved framvisning gått ned fra 51,6 til 44,2 prosent på landsbasis. På grunn av overgang til nytt datasystem hos Statens vegvesen, eksisterer det ikke noen tall for Nord-Trøndelag for perioden før 8. juni 2015. Men her er antallet som blir godkjent etter 8. juni 41 prosent. Det betyr at nesten seks av ti biler må inn til etterkontroll.

Inge Paulsen ved Gunnar og Inges Bilservice er ikke bare fornøyd med den nye kontrollinstruksen, som han mener har blitt en papirmølle som påfører bilverkstedet mye ekstraarbeid.

Ved en kontroll må mekanikeren som gjennomfører kontrollen, legge ved en skriftlig forklaring på hva som må utbedres på punkter som er anmerket. Hvis bilføreren velger å utføre reparasjon et annet sted en der kontrollen ble gjennomført kan dette føre til komplikasjoner.

– Det nye systemet er tungrodd. Kommentarene til hva som skulle vært utbedret kan ofte være vanskelig å forstå, påpeker Paulsen.

Da er eneste alternativ å kontakte verkstedet som utførte kontrollen for å forvisse seg om hva som skal utbedres. Det samme problemet vil oppstå hvis etterkontrollen utføres på et annet verksted enn der reparasjonen ble gjennomført.

– Jeg mener den gamle kontrollinstruksen fungerte mer enn godt nok. Den nye har blitt ei papirmølle, sier Paulsen.

Prisen har økt

Før kunne en periodisk kjøretøykontroll ta rundt 30 minutter. Nå trenger verkstedene den dobbelte tiden. Dette har også medført en høyere pris for å få jobben utført. Etter de nye reglene økte kontrollen fra 590 til 890 kroner. I tillegg kommer 200 kroner for etterkontroll.

Teknisk leder Tore Røssing ved Moan Auto i Levanger tror ekstraarbeidet er en innkjøringssak. Han viser til at det er nye datasystemer underveis som gjør at alle verksteder vil ha tilgang på alle opplysninger – uansett hvor de enkelte fasene i kontrollen utføres. At flere punkter nå har blitt såkalte toer-feil, mener han er riktig veg å gå.

– Det er viktig å få luket bort alle feil, sier Røssing.

– Andelen er for høy

Han får støtte av Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen, som mener andelen kjøretøy som ikke blir godkjent ved første gangs kontroll er for høy.

– Samtidig viser tallene at kontrollen fungerer og at feil ved kjøretøy utbedres, noe som igjen er viktig for trafikksikkerheten, sier Halvorsen.

Ikke uventet er det feil med bremser som skaper flest anmerkninger, noe både Paulsen og Røssing tilskriver saltingen langs vegene. På nesten fire av ti biler blir det anmerkning på dette kontrollpunktet.

Her er det mest feil:

Bremseanlegg – 33,0 prosent.

Lys og refleks – 32,6 prosent.

Dekk, hjul og hjuloppheng – 28,6 prosent.