– Bør forby prisdumping

Mange reagerer over ekstremt lave priser på ribbe og annen julemat. Matinnsamler Bjørn Martin Eklo mener Norge bør gjøre som Danmark – forby fenomenet.

– I Danmark er det forbudt å selge mat til under selvkost fordi det fører til at mye mat går til spille og ender på søppeldynga, sier matinnsamler for fattige, Bjørn Martin Eklo. Her fra da han møtte paven tidligere i høst for sin innsats. 

– Prisdumping fører til at det fester seg en ikke-bærekraftig prisforventning hos forbrukerne, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.   Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Surkål, gløgg og julepølse til 2–3 kroner? Noen sier ja, takk – andre mener det er uetisk.

Bjørn Martin Eklo mener det burde forbys:

– I Danmark har man sett følgene av prisdumping på mat og derfor forbudt det. Der og i flere andre EU-land er det forbudt å selge mat til under selvkost. Nå selger norske kjøpmenn surkål for én krone som de selv betaler 7,95 kroner for inn. Kjøpmennene er heller ikke glade for prisdumpingen, sier Eklo som har i mange år drevet en landsomfattende virksomhet med innsamling av overskuddsmat fra dagligvarekjedene til arbeid til fordeling til vanskeligstilte og fattige.

Ender på søppeldynga

Eklo ser at prisdumping kan være positivt for dem som har problemer med å få økonomien til å strekke til. På den måten er lave priser på mat bra, sier han.

– Men det vi ser er jo at prisdumpingen ikke fører til mer handel fra dem som er fattige, men rett og slett mer handel fra dem som har nok fra før. Det fører til enorm hamstring av mat som folk ikke klarer å bruke før holdbarhetsdatoen nås. Dermed ender mye av det som hamstres til slutt på søppeldynga. Svært uetisk, sier Eklo som har møtt paven flere ganger for sin innsats for fattige.

– Uetisk prisnivå

Årsaken til prisdumpingen er at dagligvarekjedene håper forbrukere skal gjøre hele julehandelen hos dem – også de varene som ikke er prisdumpet.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at denne prisdumpingen er til ulempe for alle i hele verdikjeden.

– Når mat selges på kronedumping, er det et uetisk prisnivå som etableres på mat. Det fører til betydelig sterkere prispress i verdikjeden for råvareprodusentene som nå møter tøffere krav om billigere produkt, sier han.

Bartnes mener Norge og verden står midt i en miljø- og klimadebatt der man må gjøre det man kan for bedre det. Dette blir å gå i feil retning, mener han.

Bygger ned omdømme

Bartnes peker på at forbrukerne i Norge kaster hvert femte handlenett med mat.

– Prisdumping på denne måten fører til hamstring og mulig økt kasting av mat. Det går ut over produsentenes innovasjonsevne, samtidig som det fester seg en ikke-bærekraftig prisforventning hos forbrukerne.

– Handlingsrommet blir stadig trangere og trangere. Jeg mener at matvarekjedene bygger ned sitt eget omdømme med å kjøre slik priskrig. Heldigvis har Meny varslet at de ikke vil være med på det – det er et sterkt signal fra en kjede.

Kritisk til Listhaug

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) mener at prisdumpingen er til fordel for forbrukeren. I en sak hos VG forteller hun at hun hyller det og mener det er bra for fattige i Norge.

Bartnes er kritisk til Listhaug sitt perspektiv i denne saken.

– Det er lett for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug å heie på priskonkurranse og lave priser. Men hun har ansvaret for en hel matverdikjede – fra primærleddet og fram og dermed burde hun vært mer opptatt av kvalitet og mangfold som konkurransepunkt.

Leder Liv Elin Olsen i Den Gyldne Omvei, der lokalmat er en viktig del av grunnlaget, mener prisdumpingen er forkastelig.

– Vi er vitne til et fenomen som rett og slett er lite verdsetting av primærprodusenten. Aller verst synes jeg det er at og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug går ut og heier på det. Det finner jeg helt merkelig.

Kjedene betaler

Administrerende direktør Ståle Gausen i Midt-Norge Slakteri AS mener prisdumpingen fører til at forbrukeren ikke får riktig oppfatning av hva det koster å produsere maten de finner i butikken.

– Det har vært en betydelig prisvekst på råvarene, mens prisene i butikk står stille. At det oppi dette dumpes mat til svært lave priser, er et usunt tegn. Den positive siden er at det skaper større aktivitet og mer salg av de flotte norske råvarene. Men det er trist å registrere at når vi går mot jula er det nettopp det flotte og gode julemåltidet som er det billigste måltidet vi har gjennom året.

– Hvem betaler for prisdumpingen?

– Det er matvarekjedene som står bak konkurransen, og det er også de som helt og fullt tar kostnadene. Foredlingsindustrien og bonden taper ikke på dette.