MDG vil prøve ut veg- strekninger uten vegsalt

Miljøpartiet de grønne vil droppe vegsalt på enkelte fylkeveger i en prøveperiode, for å se effekten.

MDG foreslår prøvestans i to måneder uten vegsalting på et utvalg av veistrekninger i Nord Trøndelag.  Foto: Lars Lilleby Macedo

Nyheter

I en interpellasjon under fylkestinget tirsdag, stilte Miljøpartiet de grønnes Tommy Reinås fylkesrådet en rekke spørsmål knyttet til bruk av vegsalt på fylkesvegene.

Mindre vegsalt

Forrige vinter ble det brukt om lag 1.000 tonn vegsalt – 500 tonn mindre enn vinteren før. Reinås etterspør likevel flere tiltak for å redusere vegsaltingen.

– Det skjer en utvikling som er positiv, men vi må følge opp konsekvensene for drikkevann og innsjøer. Mindre vegsalting gjør bileierne «happy». Det gir bedre sikt gjennom frontruta, det er bedre for bilen, det er bra for miljøet og det er bra for vegdekket, sier Reinås.

Frode Revhaug (H), fylkesråd for samferdsel, redegjorde for hvordan dagens kontrakter med entreprenørene er bygd opp.  Oppgjørsformen for vinterdrift er todelt; en fastdel og en mengdebasert del.

Endrer kontraktene

Men for å stimulere til minst mulig bruk av salt, har de nye kontraktene gjort den mengdebaserte delen mindre gunstig. Videre er kontraktene innrettet slik at de stimulerer til bruk av saltløsning i stedet for bruk av befuktet salt. Dette gir en raskere virkning av saltingstiltak og mindre svinn til veggrøfter og sideterreng.

Etter svaret fra fylkesråd Frode Revhaug (H) fremmet følgende forslag: «MDG foreslår prøvestans i to måneder uten vegsalting på et utvalg av veistrekninger i Nord Trøndelag. Fylkesrådet legger planen og vurderer utvalget av vegstrekninger. Prøvestans av vegsalting skal skje vinteren 2016».

– Positive erfaringer i Sverige

Til Trønder-Avisa sier Reinås at en aktuell vegstrekning kan være fylkesveg 759 mellom Steinkjer og Verdal, som går forbi drikkevannet Leksdalsvatnet – forutsatt at denne vegen saltes i dag.

Reinås frykter ikke at mindre bruk av vegsalt skal redusere trafikksikkerheten.

– Erfaringene fra Nord-Sverige tilsier ikke det. Det handler om tydelig merking av at sjåførene kjører på «vinterveger». Vegsalt gir en falsk trygghet for trafikantene. Det er dessuten verdt å merke seg at det skjer flest dødsulykker på sommeren, sier Reinås.


Syns du det brukes for mye salt på vegene i fylket?
Du må velge et alternativ
 

Opp som sak onsdag

Anne Kolstad (SV) lot seg også engasjere i interpellasjonen fra MDG. Kolstad foreslår at fylkestinget utfaser bruk av vegsalt.

Som følge av at Reinås fremmet forslag etter tirsdagens interpellasjon, skal saken tas opp som sak i fylkestinget onsdag.