Bygger sykkelvelodrom

Levanger kommune planlegger i samarbeid med IL Sverre bygging av en velodrom på Moan i løpet av neste år.
Nyheter

Den nye velodromen skal plasseres i svingen mot Eidsbotn utenfor fotballbanen. Bakgrunnen for byggingen av velodromen er at IL Sverre mistet sitt anlegg på Levanger Stadion for noen år siden. Idrettslaget fikk erstatning for den tapte velodromen samtidig som kommunen åpnet for at et nytt anlegg kunne bygges på Moan.

Har fått støtte

Idrettskonsulent Kjersti Nordberg opplyser at forprosjektet skal ferdigstilles innen 1. mars neste år og at saken kan behandles politisk før sommerferien.

Hun sier det er for tidlig å antyde hva et slikt anlegg vil koste. Nordberg opplyser at kommunen har fått innvilget to millioner kroner i spillemidler til særskilte anlegg. I tillegg regner hun med at anlegget får spillemidler på vanlige vilkår.

Regional betydning

– Anlegget er av stor regional betydning og det vil derfor være veldig aktuelt med såkalte RUP-midler, sier Nordberg som regner med at halvparten av anlegget vil støttes av offentlige midler.

NTNU-prosjekt

En modell er utviklet av NTNU-studenter under veiledning av professor Trond Kvamsdal gjennom prosjektet «Eksperter i team». Nordberg er litt stolt over at dette vil bli den første velodromen som bygges på bakgrunn av nøyaktige geometriske beregninger.

Forprosjekt

Kommunen har også fått med seg Overhalla Betongbygg as på laget. Overhalla-bedriften har fått tilskudd fra Innovasjon Norge til utarbeidelse av et forprosjekt. Målet med et slikt forprosjekt er å etablere grunnlag for inngåelse av Offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) mellom kommune og bedrift.