Til salgs for 60 millioner

Eiendomsmegler Rune Husby i Norion sier de har flere interessenter som vurderer å by på et av Steinkjers dyreste næringsbygg.

Til salgs: Bygget som blant annet huser Trønder-Avisa, Gipling, Mattilsynet og mange flere i Steinkjer er til salgs for intet mindre enn 60 millioner kroner. Megleren sier flere har meldt sin interesse. 

Nyheter

Bygget eies i dag av PLG Eiendom og Ligna AS. Ligna er eierselskapet til Trondstad-familien, mens PLG eies av Gunnar Severeide, Terje og Roger Kolberg.

Daglig leder i PLG Eiendom, Carl Olav Severeide, sier bygget har vært i utvikling over flere år, og at arbeidet med å utvikle næringslokalene nå er ferdig.

– Vi har fylt opp hele bygget med nye og langsiktige leiekontrakter. Vi føler vi har gjort oss ferdig med prosjektet, og er klar for å gå over på noe annet. Bygget er i salgbar stand for første gang på veldig lenge. Vi sjekker markedet. Får vi ikke solgt er det fortsatt et fint bygg å eie, sier han.

Vil investere i Verdal

Severeide påpeker at de har andre krevende prosjekter i vente. Blant annet ønsker PLG Eiendom å utvikle betongtomta i Verdal.

– Vi investerer mye i drifta på Gipling. I tillegg har vi et stort tomteområde i Verdal vi håper vi kan komme i gang med. Betongtomta krever store grunninvesteringer som vil binde opp mye kapital i oppstartfasen, sier han.

De er ikke avhengige av å selge Trønder-Avisa-bygget (Hamnegata 20) for å realisere planene i Verdal, men det vil definitivt hjelpe.

– Dersom vi ender med å beholde bygget, kan det eventuelt hende at vi må ha med flere investorer på planene i Verdal. Vi er ikke avhengig av salg, men det gjør saken litt enklere, sier han.

Har flere interessenter

Rune Husby i Norion har fått oppdraget med å selge bygget til 60 millioner. Han erkjenner at det ikke er veldig mange lokale kjøpere som er aktuelle. Arbeidet med salg av bygget startet i midten av november, og nå har flere meldt sin interesse.

– Det er klart at vi må ut til hele trøndelagsregionen med et slikt salgsobjekt. Det finnes mange potensielle kjøpere som er kapable til å investere i dette, og vi har flere interessenter som sitter og vurderer, sier han.

Husby sier videre at han har et godt håp om at det skal komme inn konkrete bud på bygget.

– Det er et av de største og beste næringsbyggene i Steinkjer. Det er en attraktiv pengeplassering på grunn av at det er sikre leietakere med langtidskontrakter. Investorer som er ute etter en passiv pengeplassering passer fint. Siden utviklingspotensialet i bygget er tatt ut, vil det ikke være noe for dem som er ute etter store utviklingsmuligheter, påpeker Husby.

I annonsen oppgis det at bygget har et samlet areal på 5.872 kvadratmeter, og leieinntekter på 5,2 millioner i året.