B52 bombefly kommer for å øve i Trøndelag

USA har meldt på ett B52 bombefly til å delta i den store vinterøvelsen Cold Response 2016.

Størst: Det største flyet som er påmeldt til øvelse Cold Response-16 første uka i mars er utvilsomt det svære bombeflyet Boeing B-52 Stratofortress fra USA. 

Land, sjø og luft: Cirka 10.000 vil være soldater på landsiden, de resterende vil befinne seg i maritime styrker og luftforsvar, ifølge øvingsleder, oberst Ebbe Deraas.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Det er i alt påmeldt 72 militære fly, 25 militære helikoptre og et ukjent antall militære droner til øvelsen Cold Response-16. Det går frem av Luftfartstilsynets høringsforskrift om opprettelse av fire midlertidige restriksjonsområder over Midt-Norge i forbindelse med vinterøvelsen.

Cold Response-16 skal, ifølge høringsforskriften, trene 15.000 deltakere fra 15 land i taktisk samvirke under utfordrende klimatiske forhold i høyintensitets operasjoner mellom norske og utenlandske kamp- og støttesystemer.

Strategisk bombefly

Det største flyet som vil kunne observeres i trøndersk luftrom første uka i mars er utvilsomt det svære bombeflyet Boeing B-52 Stratofortress fra USA.

Dette er et strategisk langdistanse bombefly, og det flyr ifølge wikipedia subsonisk. Det betyr at det i likhet med alminnelige trafikkfly flyr langsommere enn lyden.

Det har vært benyttet av United States Air Force (USAF) siden 1955. Det er fremdeles 85 fly i tjeneste i USAF, ifølge wikipedia.

I tillegg til det store B52-flyet, er to Awacs overvåkningsfly, 43 F16 og seks F18 jagerfly påmeldt sammen med en lang rekke fly og helikoptre.

Innfører flyrestriksjoner

Ifølge høringsforskriften er det kun flyging som har fått tillatelse fra og er koordinert med Forsvaret eller Lufttrafikktjenesten som er tillatt innenfor definerte restriksjonsområder i øvingsområdet i perioder restriksjonene er aktive.

Forsvaret skal prioritere operasjoner i tilknytning til militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag foran annen trafikk i restriksjonsområdene.

Ingen flyplasser for sivil lufttrafikk vil bli stengt.

I svensk territorium

Nytt fra tidligere år er at øvelsen skal foregå i Trøndelag og delvis inn i svensk luftterritorium.

Det felles luftrom mellom Sverige og Norge er koordinert med det Svenske Hovedkvarteret, skriver Luftfartstilsynet i høringsforskriften som er tilgjengelig på tilsynets hjemmeside.

Det primære øvelsesområdet for flyaktivitet er hovedsakelig over sjø og land mellom Bodø og Ørland.

Sverige nest størst

Cold Response-16 foregår i Nord-Trøndelag mellom onsdag 2. og onsdag 9. mars 2016. Sverige stiller med den største deltakelsen utenom vertslandet Norge, slik Trønder-Avisa tidligere har omtalt.

I tillegg til Norge og Sverige, har blant andre Finland, Danmark, USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike og Canada enheter med i øvelsen.

Cirka 10.000 vil være soldater på landsiden, de resterende vil befinne seg i maritime styrker og luftforsvar, ifølge øvingsleder, oberst Ebbe Deraas.

3.000 nordtrøndere

Norge er ledende innen vintertjeneste i NATO, og er derfor vertskap for øvelsen Cold Response. Øvelsen ledes av Forsvarets operative hovedkvarter og gjennomføres i Norge annethvert år.

Cold Response ble gjennomført første gang i 2006.

3.000 nordtrønderske HV-soldater fra Trøndelag Heimevernsdistrikt skal delta.

Relaterte saker:

Militærlagrene fylles opp med nytt stridsmateriell

Amerikanerne skifter ut ammunisjon, utstyr og kjøretøy i sine forhåndslagre i Trønderlag.

USAs forhåndslagre skal fylles kraftig opp

De fire amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag blir i august tilført store mengder nytt utstyr. Lagrene har aldri vært så fulle av krigsmateriell som de blir nå.

Heftig troppeforflytning

Levanger sentrum preges torsdag kveld av militære kjøretøy. US Marines skal nordover.

Det skytes og bombes i Giskås

Amerikanske US Marine Corps har inntatt Forsvarets øvings- og skytefelt med store mengder av sitt forhåndslagrede materiell i Trøndelag.