Her kan du følge nyttårskonferansen direkte

Fylkeskommunens skjebne er blant sakene som løftes fram når fylkesmann Inge Ryan i dag møter ordførere, rådmenn og ledere på fylkes- og regionnivå under sin tradisjonelle nyttårskonferanse tirsdag og onsdag.

Under forutsetning av økt overføring av makt og oppgaver til regionnivået, en jeg en klar tilhenger av større regioner. Ivar Vigdenes, Sp-ordfører i Stjørdal om fylkessammenslåing mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Rundere i kantene: Ivar Vigdenes (Sp, stående) mener det finnes fordeler med en fylkessammenslåing med Sør-Trøndelag, og er dermed ikke helt i takt med partikollegene Tomas Iver Hallem og Bjørn Arild Gram (bak), som gikk til valg på å bevare Nord-Trøndelag. Vigdenes er positiv til sammenslåing den dagen det overføres flere oppgaver og arbeidsplasser fra staten til en større region. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Nyheter

Fylkeskommunens skjebne er blant sakene som løftes fram når fylkesmann Inge Ryan i dag møter ordførere, rådmenn og ledere på fylkes- og regionnivå under sin tradisjonelle nyttårskonferanse tirsdag og onsdag.

Øverst i saken kan du følge nyttårskonferansen direkte.

Fordeler og ulemper med sammenslåing

Mens fylkespolitikerne i Senterpartiet kjemper for å bevare fylkeskommunen, er ikke Ivar Vigdenes like avvisende til sammenslåing med sørtrønderne.

Senterpartiet har framstått som den fremste forkjemperen for å bevare Nord-Trøndelag fylkeskommune som et selvstendig, folkevalgt regionnivå. I Sør-Trøndelag har partiet imidlertid stikk motsatt syn, mens ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i grensekommunen Stjørdal har plassert seg på midten – midt mellom tvil og tro.

– Jeg opplever nok at det er folk i partiet som har et mer tydelig nei-standpunkt enn det jeg har. Jeg mener det finnes både fordeler og ulemper med sammenslåing, og jeg er usikker på hva som er riktig å gjøre, sier Vigdenes.

Vag om reformen

Sp-ordføreren har vanligvis skråsikre meninger og betraktninger om mangt, men på spørsmål om regionreformen blir han straks mer vag.

– Den største utfordringen i dag er ikke hvor grensen går, men at vi har en stat og nasjonale politikere som ikke har vært villig til å fylle et slikt regionnivå med økt makt og myndighet, sier Vigdenes, med klar adresse mot den rødgrønne regjeringa hvor Senterpartiet selv satt med kommunal- og regionalministeren da den forrige regionreformen ble skrinlagt i 2008.

I slutten av april skal fylkestinget avgjøre Nord-Trøndelags skjebne. Nå er Trøndelagsutredningen ute på høring. Det samme er intensjonsavtalen som Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har skrevet under, som et premiss for en eventuell sammenslåing.

– Under forutsetning av økt overføring av makt og oppgaver til regionnivået, en jeg en klar tilhenger av større regioner, sier Vigdenes.

Høna og egget

– Fylkesrådet mener en sammenslåing vil være å «rigge seg for framtida». Hva kommer først; sammenslåing eller oppgaver?

– Mener man at sammenslåing må skje først, bør man ha noen kvalifiserte meninger om hvilke oppgaver man skal fylle det nye regionnivået med. Hva forventer man av oppgaver lenger ned i løypa, som man skal rigge seg for? spør Vigdenes, som mener dagens fylkeskommuner har riktig størrelse for de oppgavene de rår over i dag.

Det eneste resultatet av reformen i 2008 var at fylkeskommunene overtok riksvegene og driften av fergesambandene.

Større oppgaver

Den gang ønsket Sp å flytte ansvaret for høgskolene, sykehusene og oppgaver knyttet til kultur og samferdsel til nye, større regioner.

– Jeg er tvilende til om det vil komme et politisk flertall for den type overføringer i framtida. Jeg klarer ikke å se at Høyre og Frp vil være de største pådriverne til det heller, sier Vigdenes.

Ønsker mer intern diskusjon

Han hadde gjerne sett at hans eget fylkesparti hadde valgt en litt annen inngang til problemstillingen. For mens gruppeleder Tomas Iver Hallem og Co. i Nord-Trøndelag Senterparti har vært motstandere av fylkessammenslåing – punktum – er Vigdenes langt rundere i kantene.

– Jeg skulle ønske vi kunne tatt en diskusjon rundt hva som må ligge til grunn for å kunne si ja til en sammenslåing, sier Vigdenes, uten å ville utdype det nærmere.

Han tror det også kunne åpnet for flere politiske diskusjoner i forkant av den inngåtte intensjonsavtalen.

– Nå har vi fått servert en pakke som sies å være ferdigtygd, og som man må forholde seg til, i stedet for å få en bredere politisk enighet om et «forhandlingsmandat», sier han.

Flytter ikke sørover

Vekstkommunen Stjørdal har nytt godt av nærheten til Trondheim og Sør-Trøndelag, men Vigdenes avviser at han vil ta til orde for en overgang til Sør-Trøndelag dersom det ikke blir noe av fylkessammenslåingen.

– Det anser jeg for å være urealistisk. Grunnene til det er mange, men jeg nøyer meg med å nevne NTE-eierskapet. Dersom det ikke blir noen fylkessammenslåing, blir det heller ikke noe av fordelingen av NTE. Vi forsvinner i hvert fall ikke før vi har fått vår rettmessige andel av NTE, sier Vigdenes.