Utsetter NTE-avklaring

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) gir kommunene ekstra pusterom før NTE-eierskapet skal avklares.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik åpner for å utsette avklaringen av et ny eierskapsmodell for NTE til slutten av april. 

Nyheter

I sitt innlegg under fylkesmannens nyttårskonferanse i Steinkjer, opplyste fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik overfor politikere og rådmenn i salen, at fylkesrådet åpner for å utsette avklaringen av et ny eierskapsmodell for NTE til slutten av april – på samme fylkesting som skal avgjøre fylkeskommunens skjebne.

Påtrykk fra kommunene

– Vi har opplevd påtrykk fra kommunene og åpner nå for å utsette den behandlingen, sa Mevassvik.

Ved en eventuell fylkessammenslåing med Stør-Trøndelag er det besluttet at eierskapet av NTE skal fordeles på kommunene i Nord-Trøndelag.

I utgangspunktet skulle kommunene ha kommet med sine uttalelser knyttet til fordelingsmodell og organisering til fylkeskommunen innen 15. januar – før fylkeskommunen og NTE er ferdig med sin presentasjonsrunde i kommunene.

Fylkesrådet har arbeidet med å avklare eierskapet av før fylkessammenslåing blir besluttet, etter signaler fylkestinget har kommet med.

Foreslo utsetting

Under fylkestinget i desember foreslo Sp å utsette saken, men forslaget ble nedstemt. Nå har tilbakemeldingene fra kommunene selv fått fylkesrådet til å snu.

– Vi er åpen for å forskyve beslutningen, slik at kommunene får mulighet til å komme med innspill til et konkret forslag til fordeling før man beslutter noe.

Det gjør at også Tomas Iver Hallem (Sp) kunne puste lettet ut i salen.

–Det er tre uker siden dette ble stemt ned i fylkestinget. Nå blir det en forbedring av prosessen, og kommunene får anledning til å gi tilbakemelding på fylkesrådets innstilling, sier Hallem.

Flytter hele eierskapet

Mevassvik kunne i sitt innlegg også komme med en viktig avklaring rundt spørsmålet om konsesjonsproblematikk som tidligere har vært på dagsorden. Fylkesrådet har sagt at «hovedandelen» av aksjer i NTE skal fordeles mellom kommunene, på grunn av at man har trodd at man burde holde igjen rundt 10 prosent av aksjene for å unngå ny konsesjonsbehandling.

Nå har fylkeskommunen hatt møter med departement og jurister, og det er nå avklart at det ikke er nødvendig at regionnivået må ha aksjer.

–Det  gjør at vi kan holde fast at vi kan overdra hele eierskapet til kommunene, men som øverste leder av Nord-Trøndelag fylkeskommune er jeg nødt til å se hva det vil ha å si for fylkeskommunens balanse å gi fra seg så store verdier vederlagsfritt, sier Mevassvik.