Har utvidet skoleuka for å få mer gym

Uka for elevene ved Inderøy ungdomsskole er 20 minutter lengre enn for andre. Slik har ledelsen ryddet plass til fysisk aktivitet for alle i minst fire timer i uka.

På ballen: Det meste av skoleåret har Martin Grande (i svart) og de andre elevene ved Inderøy ungdomsskole langt mer fysisk aktivitet enn andre ungdomsskoleelever. En studie viser nå at dette bidrar til å øke trivselen ved skolen. – Vi blir bedre kjent med hverandre ved å gjøre fysiske aktiviteter sammen, sier Grande. 

Enda mer: Ronja Rennan, Adrian Ulvin Rostad og Martin Grande (t.h.) har i likhet med en tredel av elevene har også fysisk aktivitet som valgfag. 

Nyheter

Det er nesten dobbelt så mye som de sentrale føringene legger opp til.

I tillegg har en tredel av de over 300 elevene ved Inderøy ungdomsskole selv valgt ytterligere to timer med kroppsøving dette skoleåret.

14 år gamle Martin Grande er en av dem.

– Det er topp at vi har så mye gym. Jeg er sikker på at det gjør meg roligere og mer konsentrert i de timene vi har mye teori, sier Grande mens medelevene Ronja Rennan og Adrian Ulvin Rostad, nikker.

Skal få mer plass

Inne i hallen går dobbelttimen med kroppsøving mot slutten. Der har 9C og 9D volleyball. Utenfor er 9A og 9B straks ferdige med gåturen sin.

– Elevene kan ikke trene så hardt utendørs når temperaturen er så lav som nå. Når byggeprosjektet ved skolen er ferdig, vil vi få frigitt enda et rom til fysisk aktivitet. Det ser vi fram til! Det ekstra rommet må nå brukes til kombinert bibliotek og kantine, forteller kontaktlærer og kroppsøvingslærer, Tormod Daling.

At skolen har bruk for mer areal til fysisk utfoldelse, er kroppsøvingslærer og vikar Tonje Svean Gausen, enig i. Hun var selv elev ved skolen de første årene med ekstra tiltak for å øke trivselen blant elevene.

Ulike prosjekt

Det hele strekker seg nemlig tilbake til 1999. Da erkjente ledelsen at elevene ved ungdomsskolen ikke trivdes så godt som de burde. Dermed fikk de støtte til et prosjekt som noen år senere munnet ut i den såkalte Gla-pakken.

Inspektør Bjørn Åge Henriksen forteller at de ulike prosjektene som har vært gjennomført ved skolen i løpet av 15 årsperioden har hatt tre fellestrekk med sikte på å bedre læringsmiljøet, nemlig:

Økt fysisk aktivitet.

Større medvirkning for elevene.

aldersblanding på tvers av trinnene.

Den siste treårsperioden med Gla-pakken ble gjennomført i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, mens Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet) sto for evalueringen.

Nylig kom rapporten fra forskerne. I konklusjonen går det fram at disse tre faktorene sammen har bidratt til å øke trivselen blant elevene.

Skulle vært slutt

Skoleåret 2014–2015 var det siste året for prosjektet. Inspektør Henriksen forteller at timene med aldersblanding, større valgfrihet og mer aktivitet derfor skulle ha forsvunnet. Slik ble det imidlertid ikke.

– Skolesystemet har endret seg. Valgfag har blitt gjeninnført for hele ungdomsskoletrinnet, og hver enkelt skole står fritt i å disponere fem prosent av timene. Ved å utvide skoleuka med 20 minutter for elevene, har vi kunnet videreføre disse elementene som vi mener utgjør en positiv forskjell for elevene våre, sier Henriksen.

Etter tilbakemelding fra foreldrene har også skolen videreført at elevene møter sin kontaktlærer til en felles gjennomgang av strukturen i skoledagen de første ti minuttene hver morgen.

Kan velge skogsarbeid

I tillegg til de to ukentlige obligatoriske timene med kroppsøving i klassene, har alle elevene to timer med fysisk aktivitet hvor de selv kan velge mellom for eksempel aerobic, dans, leik, ballspill og styrketrening. Friluftsliv med skogsarbeid er også blant valgmulighetene.

I disse to timene som er viet «fysisk fordypning» foregår undervisningen i aldersblandede grupper på tvers av trinnene.

I tillegg har elevene ved ungdomsskolen to timer med «vanlig» valgfag. Også i disse valgfagstimene går det an å velge fysisk aktivitet – noe en tredel av elevene har gjort dette skoleåret. Disse har dermed seks skoletimer med gym i uka.

På samme nivå

– Vi er klar over at ikke alle synes tradisjonell kroppsøving er det artigste. Med valgfrihet, får flere muligheten til å velge aktiviteter de selv liker, sier inspektør Henriksen og tilføyer at skolen disponerer en minibuss som kan ta ungdommene ut i terrenget.

– I rapporten går det fram at flere av de eldste elevene har beholdt gleden ved å være fysisk aktiv. Dette håper vi de tar med seg videre i livet, sier Henriksen.

I hallen har niendeklassingene og lærerne som er ferdig med ukas kroppsøvingstimer, kommet seg inn i dusjene.

Selv om flere undersøkelser bekrefter at elevene ved skolen trives over gjennomsnittlig bra, er de faglige prestasjonene på nivå med andre.

– Selvfølgelig har vi også diskusjoner internt om prioriteringene. Viljen til å få til dette, er imidlertid så stor – både blant foreldre, elever og lærere – at det å få utvidet skoleuka dette skoleåret, var det minste problemet, sier Henriksen.

For å holde seg innen regelverket, er 30 av skoleårets uker etter denne malen. Åtte uker rundt terminslutt vinter og vår, blir imidlertid timene med fysisk fordypning og valgfag erstattet av andre fag.

Inderøy ungdomsskole er også bedt om å dele sine erfaringer i en rapport fra Utdanningsdirektoratet om økt bruk av fysisk aktivitet i skolen. Den skal offentliggjøres til våren.