SP: – Viser at dette er en skinnprosess

Sp-topper mener statsråd Jan Tore Sanners premisser om hurtig avklaring om fylkessammenslåing er en del av et politisk spill.

Tomas Iver Hallem og Marit Arnstad fra SP mener statsråd Sanner tvinger prosessen i det sporet han selv ønsker. 

Nyheter

Sp-topper mener statsråd Jan Tore Sanners premisser om hurtig avklaring om fylkessammenslåing er en del av et politisk spill.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) avslørte torsdag budskapet han hadde med seg til Trøndelagsmøtet i Stjørdal fredag.

Han er beredt til å slå sammen fylkesmannsembetene i Trøndelag dersom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slår seg sammen.

– Da skal fylkesmannen sitte i Steinkjer, sa Sanner.

Alternativet er at fylkesmennene i Trøndelag går inn i den ordinære gjennomgangen av fylkesmannsembetene, som Stortinget skal ta stilling til i høst. Da er frykten blant mange at fylkesmennene blir slått sammen, og at statens forlengede arm blir sittende i Trondheim.

– Råkjør

Et av premissene statsråden setter er at avklaringen i fylkesspørsmålet skjer i vår.

– Sanner tvinger prosessen i det sporet han selv ønsker, og han er med og amputerer muligheten til en folkeavstemning. Det er en del av råkjøret fra Ap og Høyre i både fylket og også i regjeringen, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp).

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag skal i slutten av april ta stilling til Trøndelagsutredningen og den framforhandlede intensjonsavtalen om en sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Sammenslåing fra 2018

Sakene er nå på høring, med en høringsfrist 5. februar. En sammenslåing skal ifølge intensjonsavtalen tre i kraft fra 1. januar 2018. Det er nærliggende å tro at fylkesmannsembetene slår seg sammen fra samme dato.

Avklaringen fra Sanner gir også Senterpartiet i Nord-Trøndelag et dilemma: Er man villig til å sette fylkesmannen i Nord-Trøndelag i spill for å opprettholde kravet til en folkeavstemning?

- Det blir en håpløs problemstilling nå. Sanner kommer med premisser som ødelegger prosessen, og som terminerer arbeidet med en folkeavstemning, sier Tomas Iver Hallem gruppeleder og leder i Senterpartiet.

Han gikk til valg på å beholde Nord-Trøndelag fylkeskommune, og han har vært i front i kampen for en folkeavstemning i Nord-Trøndelag.

– Makta som rår

Nå virker hele prosjektet å rakne.

– Det er bare å innse at det er makta som rår, sier Hallem.

Stortingsrepresentant og partikollega Marit Arnstad sår nå tvil om hele prosessen som peker mot en fylkessammenslåing.

– Det hele virker som en skinnprosess. Saken er på høring, men intensjonsavtalen er allerede spikret. Det virker ikke som høringsprosessen kan påvirke svaret i noen retning. Dette er en avgjørelse som skal stå seg for framtida. Da vil det være en fordel at prosessen er ryddig og gir legitimitet, sier Arnstad.