Bekrefter MRSA-smitte på fire gårder

Fire slaktegrisbesetninger har fått påvist den antibiotikaresistente LA-MRSA-bakterien. To er ute av mistanke.

RESTRIKSJONER: Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet bekrefter at ytterligere fire besetninger i Nord-Trøndelag er pålagt restriksjoner.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Dette er LA-MRSA
  • Betegnelse på gule stafylokokkbakterier som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. Gule stafylokokker er en type bakterier som er vanlige hos både mennesker og dyr.
  • Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr.
  • LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner.
  • Det finnes lite LA-MRSA i Norge. LA-MRSA hos norske husdyr ble påvist for første gang i 2011.
  • LA-MRSA kan finnes i svinekjøtt, men sannsynligheten for å bli smittet ved å spise kjøttet er liten. LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling.
  • Kilde: Mattilsynet
Nyheter

I januar ble det påvist den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA på en grisebesetning i Verdal. Alle kontaktbesetningene ble satt i karantene i påvente av prøveresultatene.

Må slakte hele besetningen

De første prøvene viste at to besetninger var ute av mistanke, men nå er det bekreftet smitte på de resterende fire. Tre befinner seg i Nord-Trøndelag og én i Sør-Trøndelag, opplyser regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet region Midt.

– Det er fire slaktegrisbesetninger som har fått påvist smitten. De er alle pålagt restriksjoner og har fått pålegg om sanering, utslakting, tømming, vask og desinfeksjon av driftsbyggene, sier han.

Mattilsynet anslår at det er omlag 600-700 griser som må slaktes som en følge av dette. Tilsynet opplyser at det er for tidlig å vite hvor smitten på gården i Verdal har kommet fra.

– Det er en stor utfordring for grisebøndene, men for Mattilsynet sin del er det likevel positivt at smitten skjer i slaktegrisbesetninger og ikke i kombinertbesetnigner eller smågrisbesetningger. Det er dermed ikke noe videre smittemønster.

Mottok gris nylig

Han hadde forventet at det ville være flere positive svar i slaktegrisbesetningene fordi de hadde mottatt gris såpass nylig. Røthe Knudtsen vil berømme samarbeidet med grisebøndene og næringsorganisasjonene, som han mener har vært svært godt.

– Det er økonomiske utfordringer for de gårdsbrukene det gjelder, men det er den prisen MRSA-strategien bærer med seg når vi prøver å holde den skansen opp, om å ikke få de smittestoffene overført til folkehelsedelen av Norge, avslutter han.