Nå kan du bli spurt om fylkessammenslåing

Mandag startet innbyggerundersøkelsen som skal kartlegge trøndernes holdning til Trøndelagsutredningen og en mulig sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan snart få trøndernes syn på fylkessammenslåing i en undersøkelse utført av Norfakta..  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Det er Norfakta som gjennomfører undersøkelsen, på oppdrag fra Opinion og de to fylkeskommunene. Til sammen blir 2.600 personer stilt 11 spørsmål. Det skriver Adressa på sin nettutgave.

Av de som skal spørres, bor 1.000 i Nord-Trøndelag, 600 i Trondheim og 1.000 i Sør-Trøndelag utenfor Trondheim.

Undersøkelsen avsluttes når det er innhentet et tilstrekkelig representativt utvalg svar, og er ventet å ta omtrent to uker, skriver Adressa.

Resultatene av undersøkelsen og den pågående brede høringen skal legget frem for de to fylkestingene under en felles samling på Hell 2. mars, der Nord- og Sør-Trøndelag skal holde hver sine fylkesting samtidig.