Skal inspirere bønder til å satse økologisk

Nordtrønderne Aud Mari Folden og Torbjørn Støre, begge økologiske bønder fra Levanger, er to av 30 inspirasjonsbønder i Norge.

30 bønder landet rundt blir sentrale i et storstilte samarbeidsprosjekt kalt Landbrukets Økoløft, et prosjekt skal resultere iøkt produksjon og forbruk av norsk økologisk mat. 

Økobonde og inspirator, Aud Mari Folden, fra Levanger.  Foto: Andreas Winter

Økobonde og inspirator, Torbjørn Støre, fra Skogn.  Foto: Andreas Winter

Nyheter

Aud Mari Folden og Torbjørn Støre er to av 30 bønder som blir sentrale i et storstilte samarbeidsprosjektet Landbrukets Økoløft.

Bak Landbrukets Økoløft står Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge, Økologiske Foregangsfylker, Debio/DebioInfo og  Norsk Landbruksrådgiving.

Mer økologisk mat

Prosjektets mål er å rekruttere flere økologiske matprodusenter og å sørge for at mest mulig av den økologiske maten som spises i Norge er produsert i Norge.


Forvirring rundt markedsføring av økologisk mat

Riksrevisjonen mener den merkenøytrale markedsføringen av økologisk mat er for dårlig, men aktørene er ikke enige om hvem som har ansvaret.

 

– Inspirasjonsbøndene er viktige fordi de er gode eksempler på hvordan man kan satse på økologisk matproduksjon. Det er også viktig at de er villige til å dele sin praktiske erfaring med andre, sier Aina Bartmann, leder for Landbrukets Økoløft.

Bakgrunnen for prosjektet er at det lenge har vært en ubalanse mellom etterspørsel av økologiske varer og produksjon.

Ubalane i markedet

Marked og produksjon utvikler seg ikke i takt. Dette gjelder ifølge Bartmann særlig for grønnsaker, frukt og bær.


Trendforsker tror vi går mot enklere mat

I villniset av spesialprodukter, ekstremdietter, matlaging fra bunnen av og politisk korrekte valg er det mange som blir forvirret og lei alt matmaset.

 

Selv om det norske forbruket av økologisk mat er vesentlig lavere enn i våre naboland, viser nå de siste årene en sterk økning også i Norge, hevder hun.

– Samtidig er det nedgang i antall økologisk drevne gårdsbruk og dyrket areal. Heldigvis ser det ut til at nedgangen har bremset opp. Nå er oppgaven å skape vekst, sier Bartmann.