Endre Skjervø slutter som rådmann i Namsskogan

Går fra å være rådmann til ledelsen av NAV i Nord-Trøndelag.

Rådmann Endre Skjervø i Namsskogan går av og blir avdelingsdirektør i NAV Nord-Trøndelag.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

Endre Skjervø (42) slutter i stillingen som rådmann i Namsskogan for å bli avdelingsdirektør for HR  og administrasjon i NAV Nord-Trøndelag med kontorsted  i Statens Hus i Steinkjer. Skjervø tiltrer i den nye stillingen den 1. august.

Må pendle langt

Skjervø startet i rådmannsjobben i Namsskogan 1. januar 2014, og vil ha fungert i stillingen i to og et halvt år når han forlater Namsskogan.

– Jeg har trivdes veldig godt i Namsskogan, men en pendlerveg på to timer en veg tar på i lengden. I gjennomsnitt har jeg arbeidet 12-timersdager siden jeg startet i denne jobben.  Jeg ser derfor fram til å kunne sykle til jobb på fem minutter, men framfor alt har jeg en familie på Steinkjer som jeg ser fram til å kunne se litt mer av enn jeg har gjort de siste to årene.

Ikke et sjokk

Skjervø sier at det neppe kommer som noe sjokk på ledelsen i Namsskogan kommune at han nå forlater stillingen.

– På direkte spørsmål fra kommunestyret da jeg tiltrådte stillingen, forpliktet jeg meg til å stå i stillingen i to år. Jeg fikk en forespørsel fra formannskapet før jul om jeg kunne forplikte meg i ytterligere to år, men jeg sa da tydelig fra at det ikke var aktuelt å forplikte meg i ytterligere to år.

– Du har jo fått økonomien på fote i de to årene du har vært i Namsskogan. Store underskudd i kommuneøkonomien er snudd til overskudd.

– Ja, jeg hadde det klart for meg da jeg startet i denne stillingen at det var behov for en formidabel omstilling, men uten å ha de folkevalgte og ansatte med på laget hadde ikke dette vært mulig. Jeg har hatt med meg både kommunale ledere og de på gulvet i denne jobben. Uten en felles forståelse av utfordringene hadde ikke omstillingen vært mulig. Min fremste jobb har vært å motivere både politikere og ansatte.

– Hvordan blir det å skifte beite til NAV?

Jeg ser fram til å bli kjent med ansatte i NAV Nord-Trøndelag og gleder meg til å starte i den nye rollen. NAV er en kjempeviktig samfunnsaktør og ikke minst en viktig trygghetsfaktor for de som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet. Å få bidra i denne sammenhengen ser jeg på som meningsfullt, sier Skjervø.

Fornøyd direktør

Fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, er meget fornøyd med å få Skjervø til etaten.

– Endre Skjervø er en tydelig og utviklingsorientert leder som kan vise til gode resultater på flere områder. Blant annet vil hans erfaring med å håndtere omstillingsprosesser være verdifull med tanke på tiden vi er inne i, med kommunereform og eventuell fylkessammenslåing. Vi er veldig fornøyde med at vi nå får Skjervø med på lederlaget i NAV Nord-Trøndelag og ser fram til å jobbe i lag med ham, sier Rydningen. 

Det var 31 søkere til stillingen som avdelingsdirektør.