Steinkjer, Snåsa og Verran er enige om å være enig

Samarbeidskommunene Steinkjer, Snåsa og Verran har blitt enige om en intensjonsavtale.

Ordførerne Anders Lindstrøm (Ap), Tone Våg (Ap) og Bjørn Arild Gram (Sp) fra henholdsvis Verran, Snåsa og Steinkjer har allerede blitt enige om mye. 

Nyheter

Tirsdag signerte ordførerne i kommunene Steinkjer, Snåsa og Verran en intensjonsavtale om å slå sammen de tre kommunene til en kommune.

– Vil dette gi alle tre kommunene økte muligheter til utvikling. Sammen er vi sterkere, sa Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) etter at avtalen var signert.

Svært fornøyd

Gram var i likhet med de andre ordførende svært fornøyd med avtalen som er inngått.

– Dette åpner mange muligheter for Verran, og jeg er svært glad for at intensjonsavtalen er på plass, så Verran-ordfører Anders Lindstrøm (Ap).

Han fikk støtte fra Snåsa-ordfører Tone Våg (Ap), som la stot vekt på at Steinkjer kommune i flere år har vært flink til å ta vare på sine utkant-grender.

– Dette har gitt oss tillit til Steinkjer, sa Våg.

Ingen sies opp

Kommunene vært gjennom mange tema i forhandlingene. De har tidligere blitt enige om at ingen kommunalt ansatte skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen. All effektivisering skal foregå ved naturlig avgang. Altså at ansatte går av med pensjon eller slutter frivillig.

Etter planen skal det arrangeres folkeavstemning i de tre kommunene 23. mai. Gitt at både innbyggere og politikere ønsker det, blir en kommunesammenslåing trolig vedtatt i det siste kommunestyremøtet før sommeren.

Relaterte saker:

Enige om navnet på den nye kommunen

Dersom Steinkjer, Verran og Snåsa velger å slå seg sammen blir den nye kommunen hetende Steinkjer.