Direkte: Følg samlingen av Trøndelag til ett fylke

Klokken 11.45 stemmer fylkestinget i Nord- og Sør-Trøndelag over sammenslåingen av Trøndelag.

Det er ikke mangel på symbolikk når de to fylkestingene møtes onsdag for å fatte et vedtak om sammenslåing av Trøndelag - det skjer på Stiklestad, slagstedet som førte til at Norge ble samlet til ett rike for nesten 1000 år siden.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Fylkestinget i Nord-Trøndelag startet debatten kl. 9.00, mens sørtrønderne starter en time senere. Nøyaktig kl. 11.45 skal det stemmes om sammenslåingen. Når avgjørelsen er fattet kommer mange prominente gjester for å delta i sendingen.


Slik stemmer fylkestingspolitikerne i dag

Sp og SV gir seg ikke uten kamp: Legger fram alternativt forslag.

 

Sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa sier det er en selvfølge for avisa å følge det som skjer på Stiklestad onsdag.

– Vi starter dagen med en teoretisk mulighet for at Nord-Trøndelag vil bestå – men alt tyder på at fylkeskommunen i realiteten er historie når vi går til sengs. Selv om vi nå får halvannet år før Trøndelag rent formelt sett er etablert, vil all oppmerksomhet etter at vedtaket er fattet handle om hvordan den videre fusjonsprosessen skal skje, sier han.

Ett fylke fra 2018

Dersom alt går etter planen vil den nye regionen tre i kraft fra 1.1.2018.

I henhold til intensjonsplanen skal det opprettes en fellesnemnd med samtlige fylkestingspolitikere i Nord- og SørTrøndelag som skal styre sammenslåingsprosessen fram mot 2018.

I tillegg skal det etter planen oppnevnes et arbeidsutvalg på elleve medlemmer med en leder fra Nord-Trøndelag, som har som oppgave å utarbeide forslag til nemnda.

Ved en sammenslåing fra 2018 vil det bli et samlet fylkesting med 78 representanter frem mot neste fylkestingsvalg høsten 2019. Deretter skal antallet etter planen reduseres til 59 etter valget.