Historisk vedtak fattet: Trøndelag blir ett rike

Et flertall av fylkestingspolitikerne i Nord- og Sør-Trøndelag har vedtatt at Trøndelag skal samles.

Kun to stemte mot innstillingen i Sør-Trøndelag.  Foto: Leif Arne Holme

I Nord-Trøndelag stemte 21 for og 14 stemte mot i Nord-Trøndelag.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

På et historisk sted, er et historisk vedtak fattet. På Stiklestad, slagstedet som for nesten 1000 år siden førte Norge til ett rike, har et flertall av fylkestingspolitikerne i Nord- og Sør-Trøndelag bestemt at Trøndelag skal bli ett rike.

Like før klokken 12.00 onsdag 27. april fattet fylkestingene det historiske vedtaket som gjør Nord-Trøndelag til historie fra 1.1.2018. Samtidig ser den nye regionen Trøndelag dagens lys.

Flertallet for i Nord

I Nord-Trøndelag stemte 21 av 35 representanter for at fylkene skal sende søknad til Stortinget om å bli sammenslått. I Sør-Trøndelag gjorde 41 av 43 representanter det samme.

– Å, Trøndelag du slette tid, sa Tore O. Sandvik da resultatet i Sør-Trøndelag var klart.

– Nå har vi en stor jobb å gjøre fremover, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap).

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa til Trønder-Avisa at han var stolt av trønderne.

– Jeg er stolt på vegne av politikerne i Nord- og Sør-Trøndelag. De har politikere som tar lederskap og viser at man står sterkere sammen.

Kom med forslag

I Nord-Trøndelag har et flertall bestående av partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne sagt ja til å samle Trøndelagsfylkene.

SV-leder i Nord-Trøndelag, Torgeir Strøm, la fram et forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, om at Nord-Trøndelag skal bestå som egen fylkeskommune. Men dette forslaget ble altså nedstemt.

Vedtaket om sammenslåing er formelt sett et vedtak om å sende søknad om sammenslåing til Stortinget.

Statsråd Jan Tore Sanner (H) var på Stiklestad, og overvar den historiske begivenheten.