For Ayla (16) har barnevernet alltid vært en del av livet

Nå bruker hun egne erfaringer til å være med og starte opp en ungdomsgruppe i Nord-Trøndelag som skal gi råd til offentlige omsorgsapparat.

Bidrar med egne erfaringer: Ayla (16) fra Verdal har jobbet som rådgiver innenfor organisasjonen Forandringsfabrikken i to år. Den har til hensikt å forbedre offentlige omsorgssystemer som barnevern ved å bruke erfaringene til unge brukere av tjenestene. Hittil har organisasjonen vært forankret i Oslo, men utvider nå virksomheten og starter fylkeslag. Foto: Carl Martin Nordby 

Det er meningsfullt å bidra til å gi andre en bedre hverdag. Møtet med barnevernet startet vondt, men det endte med et godt samarbeid. Ayla (16)

Nyheter

16-åringen fra Verdal forteller at hun har brukt deler av barndommen på å være sint på barnevernet. Hun trodde de ønsket å ødelegge livet hennes. I de senere årene har hun imidlertid forstått at barnevernet hele tiden har forsøkt å gjøre sitt beste, selv om hun ikke alltid har følt at det har vært til det beste.

Kritiserte barnevernet

I 2014 introduserte de henne for Forandringsfabrikken – en ideell organisasjon der barn og unge i utsatte livssituasjoner deler egne opplevelser, gir råd og forsøker å påvirke offentlige etater som barnevern, kriminalomsorg, psykisk helsevern, rusomsorg og skole.

– Jeg har alltid kritisert barnevernet, så de tenkte at dette kanskje kunne være noe for meg, sier 16-åringen og ler.

Og det var noe for henne. Ayla forteller at det å komme inn i Forandringsfabrikken er noe av det beste som har hendt henne.

– Det å bruke egne erfaringer til noe verdifullt, føles godt.

Målet til organisasjonen er å forandre og forbedre de offentlige omsorgssystemene ut fra erfaringer til barn og unge. Grunntanken er at offentlige omsorgsapparat kan fungere enda bedre ved å lytte mer til mottakerne av tjenestene. Innad i organisasjonen kalles ungdommene «proffer» og bruker bare fornavn i jobbsammenheng.

– Det handler om at vi har kompetanse og er «proffer» på våre egne liv, sier Ayla.

Etablerer fylkesgruppe

Etter å ha vært med i to år, og blant annet reist rundt og holdt foredrag for lærere og ansatte innenfor barnevernet og ungdomspsykiatrien, skal 16-åringen nå være med å etablere en egen gruppe av «proffe» barn og unge i Nord-Trøndelag. Hittil har Forandringsfabrikken hovedsakelig jobbet ut fra sitt hovedkontor i Oslo, men utvider altså nå virksomheten sin og starter opp flere regionale nettverk. Hensikten er stadig den samme; at ungdommene gir tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan bli bedre i møte med omsorgsapparatene.

Ayla sier at hun gleder seg til å dra i gang en fylkesgruppe.

– Vi trenger mer kunnskap fra barn og unge i hele Norge, og flere ungdommer bør få muligheten til å være med å delta som rådgivere. Voksne hjelper best ved å vite hvordan barn og unge selv tenker og ønsker å ha det.

Regine Nagelhus er ansatt i en prosjektstilling, har tittelen «proffvarmer» og skal fungere som en slags sekretær for ungdommene i fylket. Hun forteller at planen er månedlige treff der ungdommene diskuterer ulike temaer.

– Graden av involvering er opp til ungdommene selv. Det handler om å komme i kontakt med ungdom som ønsker å dele sin kunnskap, forklarer Nagelhus.

Vil gjøre en forskjell

For Ayla har møtet og involveringen i Forandringsfabrikken ført til at hun ønsker å utdanne seg innenfor et yrke der hun kan gjøre en forskjell i andres liv. I dag bor hun i Oslo, bidrar mye som «proff» og har startet på helse- og oppvekstlinja ved den videregående skolen.

– Det er meningsfullt å bidra til å gi andre en bedre hverdag. Møtet med barnevernet startet vondt, men det endte med et godt samarbeid.