Steinkjer og Verran blir én kommune

... men snåsningene ville ikke være med.

70 prosent av innbyggerne i Snåsa sier nei til en sammenslåing med Steinkjer og Verran. Det viser resultatet av folkeavstemningen i kommunen mandag 23. mai, med en valgoppslutning på 73 prosent.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

70 prosent av innbyggerne i Snåsa sier nei til en sammenslåing med Steinkjer og Verran. Det viser resultatet av folkeavstemningen i kommunen mandag 23. mai, med en valgoppslutning på 73 prosent.

Klart ja i Steinkjer

Da stemmene i Steinkjer var opptalt, viste fasiten at 61,8 prosent stemte ja, mot 37,2 prosent som stemte nei. Av de som avga stemme leverte 0,9 prosent blank stemmeseddel.

Valgdeltakelsen var 24,5 prosent.

Stemmene fra Verran viser et klart flertall for sammenslåing, og har dermed i likhet med Steinkjer et flertall i befolkningen som er positiv til sammenslåing.

– Jeg er veldig glad og fornøyd med at det ble et ja i Steinkjer. Vi ønsket ja både i Verran og Snåsa, men fikk et veldig tydelig svar i de to kommunene med forskjellige fortegn. Nå går vi mot sammenslåing mellom Steinkejr og Verran, sier Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram i en kommentar.

– Hva skjer i forhold til videre samarbeid mellom Steinkjer og Snåsa?

– Vi vil videreføre det interkommunalt samarbeidet vi allerede har med Snåsa, og også Inderøy. Men det er klart at oppmerksomheten i nærmeste framtid blir å konsentrere seg om å etablere en ny kommune.

– Hva synes du om en valgdeltakelse på 24,5 prosent?

– Alt for dårlig. Men vi har sett fra andre steder at det gjerne er lav deltakelse i de største kommunene. Men jeg hadde håpet på noe bedre deltakelse enn 24,5 prosent da, sier Gram.2

Massivt ja fra Verran

I Verran er resultatene som følger:

73,8 sier ja til sammenslåing med Steinkjer. Valgdeltakelsen var på 55,1 prosent.

– Det er et klart og tydelig signal fra innbyggerne. Det er ikke til å misforstå. Så nå er vi spent på hva steinkjerbyggen sier. Jeg håper inderlig de ønsker oss velkommen, sier Verran-ordfører Anders Lindstrøm (Ap).

I tillegg til spørsmålet om sammenslåing, tok innbyggerne i Verran stilling til en grensejustering som fører til at Verrabotn kan bli en del av Rissa kommune. 58,4 stiller seg positivt til at Verabotn bytter kommune, mens 40,9 har sagt nei.

– Men det er store kretsvise variasjoner, påpeker Jakob Almlid, rådmann i Verran.

Blant innbyggerne i Verrabotn sier 80 prosent at de ønsker å bli en del av Rissa.

– Som ventet

Ordfører i Snåsa, Tone Våg (Ap), som har jobbet for en sammenslåing, innser at hun ikke har klart å overbevise snåsningene om at det beste for framtida er sammenslåing.  

– Det er som ventet. Vi har sagt at dersom vi får et klart signal fra innbyggerne så kommer vi til å forholde oss til det. Hvis folket vil at vi skal stå alene, så får vi brette opp ermene og jobbe for å fortsette som selvstendig kommune. Men det vil bli krevende, det er det ingen tvil om, sier hun.

Varaordfører Ola Kristian Johansen (SV) derimot, er fornøyd med et klart nei-flertall til sammenslåing.

– Det er betryggende å få et så tydelig svar. Nå håper jeg vi kan legge sentraliseringsdiskusjonen død, og i stedet bruke energien på å tjene lokalbefolkningen, sier han.

Relaterte saker:

Fosnes sier ja til storkommune

67,9 prosent av innbyggerne i Fosnes ønsker en ny storkommune i Midtre Namdal.

Overhalla sier nei

63 prosent sa nei til ny storkommune i Overhalla.

Massivt nei fra Høylandet

82 prosent av innbyggerne på Høylandet sier nei til en storkommune i Namdalen.