Arne Sandnes er død

Tidligere fylkesordfører Arne Sandnes er død, 92 år gammel. Sandnes var den kanskje mest framtredende fylkesordfører i Nord-Trøndelags historie.

Arne Sandnes ble 92 år gammel. Her er han fotografert i 2011.  Foto: Harald Sæterøy

Arne Sandnes (1924 - 2016)
  • Arne Sandnes (født 2. mars 1924 i Snåsa) er en tidligere norsk gårdbruker og politiker (Sp).
  • Han var medlem av Snåsa kommunestyre i en årrekke fra 1952 og ordfører i perioden 1968-1975. Han var videre formann i Nord-Trøndelag Senterparti 1970-1974 og fylkesordfører i Nord-Trøndelag 1976-1991.
  • Arne Sandnes er bror av historieprofessor Jørn Sandnes.
  • I 2008 kom biografien Arne Sandnes minner og meninger, som ble skrevet av Kolbjørn Almlid.
Nyheter

Få har satt tydeligere spor etter seg i det nordtrønderske landskapet enn Arne Sandnes, som kom til fylkespolitikken da den «moderne» fylkeskommunen ble etablert i 1975 fra en mangeårig rolle som ordfører på Snåsa.

Sandnes kom inn i politikken så tidlig som i 1952 – og var aktiv politiker i 40 år. Han ble ofte, med rette, omtalt som «Mr. Nord-Trøndelag» på grunn av sin sentrale rolle i oppbyggingen av den nye fylkeskommunen med folkevalgt fylkesting. I hans tid som fylkesordfører fikk fylkeskommunene langt flere oppgaver og økt betydning, og han var sentral da den desentraliserte strukturen av videregående skoler ble etablert.


Trodde på Kudullaen og Gud

Da Arne Sandnes ble intervjuet i forbindelse med Kolbjørn Almlids biografi «Arne Sandnes minner og meninger» erklærte han trua på Gud og sjøormen i Snåsavatnet, men han trodde ikke på fylkeskommunen som han selv ledet i 16 år.

 

Arne Sandnes var godt plantet i Senterpartiet, men han kunne også ta dristige valg. Han var uten tvil en av pådriverne internt i partiet og dermed i samfunnsdebatten for å åpne opp for oljevirksomhet nord for den «magiske» grensen 62. breddegrad.

Da Trønder-Avisa intervjuet Arne Sandnes før 80-årsdagen i 2004 var det «Jern-Erna» som styrte kommunaldepartementet, og vi ville vite hvor lenge fylkeskommunen ville leve og hvor lenge Snåsa kunne overleve som egen kommune. Han fryktet for blårussen når det gjaldt kommunen, men var ikke fremmed for at vi kunne tilføre Sør-Trøndelag noe om det ble ett trøndersk fylke. Han rakk å få med seg at de to trøndelagsfylkene ble samlet – og døde samme dag som innbyggerne i heimkommunen med stort flertall sa nei til å gå inn i Steinkjer. Han hadde en avtale med sønnen om at de sammen skulle avgi stemme i folkeavstemningen, men så langt kom han ikke.

Arne Sandnes var preget av sykdom den siste tiden. Han sovnet stille inn mandag.