Høyre ut av fylkesrådet

Høyre går umiddelbart ut av fylkesrådet i Nord-Trøndelag etter det gruppeleder kaller en dramatisk handling.

– Tillit er en vanskelig ting å jobbe med. Enten har man full tillit eller så mangler man tillit. Samarbeidspartnerne vår i fylkestinget mangler vi nå tillit til.  Foto: Erik Waatland

Nyheter

Ap, SV, KrF og MDG har inngått en avtale for konstitueringen av fellesnemnden mellom Nord- og Sør-Trøndelag, som velges i juni, deretter for Trøndelag fylkesting ut valgperioden.

Fellesnemnden vil være det organ som fatter langsiktige beslutninger frem til konstitueringen av Trøndelag fylkesting i 2018.

At Høyres samarbeidspartier i fylkestinget i Nord-Trøndelag – Ap og KrF – tirsdag bekjentgjorde at de går sammen med SV og MDF har falt Høyres fylkestingsgruppe i Nord-Trøndalg tungt for brystet.

Partiet bryter samarbeidet med Ap og KrF umiddelbart tirsdag kveld.

– Veldig skuffet

– Høyre er veldig skuffet og håpet at alle samarbeidspartnere hadde holdt seg til samarbeidsavtalen, sier gruppeleder Erik Fløan til Trønder-Avisa rett etter at bruddet er klart tirsdag kveld.

Høyre trekker seg fra samarbeidet i fylkestinget tirsdag kveld med øyeblikkelig virkning. Det har en enstemmig fylkestingsgruppe vedtatt.

– Det er en dramatisk  handling de fem partiene nå gjør, sier Fløan og tilføyer:

– Tillit er en vanskelig ting å jobbe med. Enten har man full tillit eller så mangler man tillit. Samarbeidspartnerne vår i fylkestinget mangler vi nå tillit til.

Pressemelding

Gjennom fylkessekretær Christian Ingebrigtsen sender Høyre tirsdag kveld ut følgende pressemelding:

"Nord-Trøndelag har en parlamentarisk modell, og en slik opptreden ovenfor samarbeidspartneren Høyre i fylkestinget, er uforenelig med god parlamentarisk skikk. Tillit har ikke utløpsdato. Høyre kan ikke, etter parlamentarisk skikk, administrere løpende drift i Nord-Trøndelag sammen med Ap og KrF, og samtidig forholde seg til kryssende lojalitet overfor et sosialistisk flertall i fellesnemnden.

Med dette har Ap og KrF brutt samarbeidsavtalen med Høyre i Nord-Trøndelag. Høyre tar konsekvensen av det.

Høyre har opplevd at samarbeidet med Ap og KrF har vært styringsdyktig, det har vært en fruktbar og god konstellasjon for Nord Trøndelag. Høyre opplever å ha hatt betydelig innflytelse.  I løpet av disse årene har Høyre vært pådrivere for å asfaltere og utbedre over 650 km av fylkesveiene, opprette flere innovative skoletilbud, og samle Trøndelag i ett fylke. Det er vi stolte av. For Høyre er det viktigst at makten tjener et formål. Derfor er det ikke uten vemod at vi ser at et 9 år langt samarbeid er over.

Høyre har merket seg at Ap og SV i fylkestingets samlinger det siste året har vist betydelig uenighet i viktige saker, så som spørsmål om folkeavstemming og sammenslåing av fylkene, eierskap til NTE mv. Høyre antar velgerne vil ha interesse av å følge med i hvordan samarbeidet mellom disse partiene blir i praksis, og hvordan det vil påvirke debatten og de beslutninger som skal tas i Nord-Trøndelag fremover.

Høyres fylkestingsgruppe vil fortsatt fronte en politikk som innebærer mer kunnskap i skolen, raskere veibygging og trygge arbeidsplasser. Med andre ord en politikk i tråd med det programmet vi er valgt på.

Skal et samlet Trøndelag bli en suksess må alle partier bidra. Den fremgangsmåten vi her ser bidrar dessverre ikke til å skape tillit til politikerne. Høyre skal i den videre prosessen gjøre vårt for at fremtidens Trøndelag skapes gjennom konstruktivt samarbeid.

Fylkestingsgruppens vedtak er enstemmig. Beslutningen berører ikke samarbeid mellom Høyre, Ap og KrF i kommunene."