To ved universitetet har sagt opp i protest

Dekan Wenche Rønning og visedekan Ann Gøril Hugaas ved Nord universitetet i Bodø har sagt opp sine stillinger i protest.

Viktig: – Lærerutdanningen er en viktig utdanning, og jeg er kritisk til at ledelsen legges ut av fylket. Særlig i en tid når lærerutdanninga er under sterkt press, sier dekan Wenche Rønning til Avisa Nordland.  Foto: Nordlandsforskning

Rektor Bjørn Olsen i Nord Universitet legger ifølge Avisa Nordland opp til at Profesjonshøgskolen skal splittes i to – et fakultet for lærerutdanning og et for helsevitenskap, og at lærerutdanningsfakultetet skal ledes fra Levanger.      Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

– Jeg opplever at jeg ikke er blitt lyttet til i prosessen som omhandler framtidig organisering av universitetet, sier Wenche Rønning.

Det er Avisa Nordland som melder dette mandag ettermiddag.

Rønning er dekan – faglig leder – for vel 230 ansatte på Profesjonshøgskolen, som lærerutdanninga og sykepleie- og helsefag sorterer under.

Ann Gøril Hugaas er visedekan for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Leverte oppsigelse

Hun leverte sin oppsigelse til universitetsledelsen mandag morgen. Mandag formiddag orienterte hun de ansatte på Profesjonshøgskolen.

Avisa Nordland har en rekke artikler de siste dagene omtalt at det er sterk uro rundt organisering og ledelse av disse fagområdene. 

Rektor Bjørn Olsen har ifølge avisa innkalt tillitsvalgte til drøftingsmøte onsdag.

Han legger ifølge avisa opp til at Profesjonshøgskolen skal splittes i to – et fakultet for lærerutdanning og et for helsevitenskap, og at lærerutdanningsfakultetet skal ledes fra Levanger.    

Styret ved Nord universitet skal gjøre sitt vedtak torsdag 23. juni. 

Både oppsplitting av Profesjonshøgskolen og det å legge ledelsen til Levanger, er sterkt omstridt i Bodø.

– Lærerutdanningen er en viktig utdanning, og jeg er kritisk til at ledelsen legges ut av fylket. Særlig i en tid når lærerutdanninga er under sterkt press, sier Rønning til Avisa Nordland.

Men oppsigelsen hennes er en protest mot selve prosessen fram mot framtidig organisering.

Venter på innstillingen

Dekan Egil Solli (bildet nedenfor) for avdeling lærerutdanning ved Nord Universitet i Levanger, sier i en kommentar til Trønder-Avisa at rektor ikke har laget sin innstilling til styret ennå.

Det rektor Bjørn Olsen har gjort er å lage en utredning for fagforeningene (IDF) i Nord universitet, opplyser Solli.

(Saken fortsetter under bildet.)

– Det er fagforeningene som har saken til vurdering, og innstillingen til styret er ikke klar ennå. Når det er sagt, er det en kjensgjerning at det rektor sier i sin vurdering til fagforeningene ligger som en del av fusjonsplattformen. Og det er den jeg forholder meg til, sier Egil Solli til Trønder-Avisa.

Solli mener det nå er viktig at universitetets styret får gjøre den jobbet det skal gjøre, og at alle må forholde seg til det.

– Jeg beklager at dekan og prodekan ved fakultetet i Bodø trekker seg. Jeg tror vi skulle fått til dette på en god måte og klart å samarbeide godt gjennom dialog, sier dekan Egil Solli ved Nord universitet i Levanger.

- Enig eller uenig

– Man kan være enig eller uenig i det som til slutt bestemmes, men for meg handler dette først og fremst om at vi ikke er lyttet til underveis. Det handler om respekten for de ansatte. Det ble satt ned en gruppe som skulle jobbe med dette. Ny organisering handler i stor grad om Profesjonshøgskolen. Det er den som er satt i spill.  Men vi var ikke representert i arbeidsgruppa inntil jeg krevde å få inn en representant. Han føler at argumentene fra oss ikke er blitt lyttet til. Jeg har også selv bedt om å få en ekstern utredning som kunne sikre legitimitet og uavhengighet i prosessen, men ble ikke hørt. I rapportene som er lagt fram, er ikke vi synliggjort, forklarer Rønning til Avisa Nordland.  

Hun sier i intervjuet at det etter hvert ble klart for henne at hun måtte trekke seg.

 – Jeg må følge min samvittighet. Rønning har bakgrunn som seniorforsker og administrerende direktør ved Nordlandsforskning, og viserektor for forskning ved universitetet.

Vil ikke kommentere

 Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet vil ikke kommentere oppsigelsene overfor Avisa Nordland mandag.

– Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt oppsigelsene og har bedt om en samtale. Fram til jeg har snakket med dem, vil jeg ikke kommentere dette. Det er en personalsak. sier Olsen til Avisa Nordland.