– Små ulykker kan få store følger

Færre gårdsbruk skaper større avstand mellom gårdene og færre bønder i miljøet. – Dette kan få store følger ved ulykker.

Fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag bondelag mener færre gårdsbruk gjør at små ulykker kan få store følger. 

Vi er færre bønder som kjører lengre avstander og jobber mer. Det vil si at muligheten for at ulykker oppstår blir større.

Asbjørn Helland, bondelagsleder
Nyheter

Det mener fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag bondelag. Han tar imot beskjeden om den omkomne 60-åringen med sorg. Han kjenner ikke til hendelsesforløpet, men uttaler seg på generelt grunnlag.